TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Önemli duyuru - Etiket talebinde yeni uygulama

Önemli duyuru - Etiket talebinde yeni uygulama

2017 yılında etiket talep sisteminde geliştirdiğimiz yeni uygulamalar ile kırtasiye azaltılmış, talep daha hızlı ve kolay yapılabilir hale gelmiş ve eski talep formundan kaynaklanan hatalı etiket basımı minimize edilmiştir.

Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı 2017/5 in Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması İle İlgili Uygulamalar bölümünün 1.52. maddesi uyarınca, 2017 yılında etiket talebinde bazı düzenlemeler yapılmış ve eskiye göre etiket talebi daha hızlı, kolay ve hatasız yapılabilir hale getirilmiştir.

Bu düzenlemelerle birlikte, etiket talebi için beklenilen ıslak imzalı Tarla Kontrol Raporları beklenilmeden, kontrolörler tarafından Tarla Kontrol Raporlarının TVYS'ye girilmesiyle birlikte parti girişi yapılabilmektedir. Parti girişi yapılınca TVYS üzerinde Etiket Talep Formu oluşturularak etiket ücret dekontu ile beraber TÜRKTOB'a başvurulması halinde,  beyanname ve tarla kontrol raporlarının TÜRKTOB'a gönderilmesine ve  incelenmesine gerek kalmadan etiket talebi karşılanmaktadır. Bu uygulama ile kırtasiye ortadan kaldırılmış, ayrıca zaman açısından üyelerimize önemli bir avantaj sağlanmıştır.

Etiket bilgileri orijinal kaynağından alınmak suretiyle sehven yapılan hatalar sıfırlanmıştır.

Etiket talebi ve temini sonrası  etiket seri numaralarının TVYS sistemine tanımlanmasındaki hatalar sıfırlanarak baskı hatalarından kaynaklanan mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.

Bu yeni talep sistemiyle beraber üyelerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla TVYS sistemi dışında kalan partilerin etiketlenebilmesi amacıyla eski etiket talebi de işleme alınarak gerekli inceleme sonrası etiket talepleri karşılanmaktadır.