TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ GÜNDEMDE...

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ GÜNDEMDE...
TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, ilgili bürokratlar ve sektör temsilcileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya geldi.

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ GÜNDEMDE...
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, ilgili bürokratlar ve sektör temsilcileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya geldi. 

Tohumculuk sektörünün güncel durumu ve hedefleri değerlendirildiği toplantıda gündem başlıkları şöyle oluştu; 
1- 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun firmalara kapatma cezalarını düzenleyen maddelerinin yeniden düzenlenmesi
2- İkincil mevzuatlarda yapılması gereken değişiklikler 
3- Sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanım desteklerinin arttırılması
4- KDV uygulamalarından kaynaklanan problemler ve KDV oranlarının düşürülmesi
4- Yatırım teşvik kredileri üst limitinin en az 10 milyon TL'ye, mümkünse 20 milyon TL'ye, vadelerinin ise 10 yıldan 20 yıla çıkarılması 
5- Etkin piyasa denetiminin sağlanması ile kayıt dışılığın ve haksız rekabetin önlenmesi 
6- Döner sermaye ücretlerinin düşürülmesi 
7- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen AR-GE kuruluşu yetkisinin alınabilmesi için firmalar tarafından istihdam edilecek personel sayısının ve kurum içi dağılımlarının revize edilmesi.