TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TSÜAB 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Yapıldı

TSÜAB 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2017’de Ankara’da yapıldı.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) 2017 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Topsakal’ın açılış onuşmasıyla başladı.

TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal, 2016 yılı Haziran ayındaki Genel Kuruldan bu güne kadar, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte tohumculuk sektörüne hizmet edebilmek ve gösterilen güvene layık olmak için inanç ve özveriyle çalıştıklarını, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korumanın en önemli görevleri arasında olmaya devam edeceğini söyledi.

- Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, uyumlu ve her koşulda üyelerimizin ihtiyaç ve faydasına odaklı çalışıyoruz

Topsakal, ‘’ TÜSAB Yönetimi olarak, faaliyetlerimizin planlanmasında ve uygulanmasında siz değerli TSÜAB üyelerinin görüş ve önerilerini her zaman dikkate alıyoruz. Bakanlığımızca belirlenen politikaları da dikkate alarak sektörümüz için faydasına inandığımız faaliyetlerimize bu dönemde de devam ettik. Birlik ve beraberlik içinde, ortak hareket etme anlayışının bir göstergesi olarak ülkemiz tohumculuk sektörünü daha da güçlendirmek, daha ileriye taşımak ve sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da söz sahibi kılabilmek için, azami dikkat gösterdik.

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, uyumlu ve her koşulda üyelerimizin ihtiyaç ve faydasına odaklı çalışmalarımızda bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

***

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ise, Genel Kurulların kanunen yapılması şart olan kendi içindeki resmi akışının dışında, tohumculuk sektörünün kaynaşması ve sorunlarına ortak çözüm üretilebilmesi ile birlik ve beraberlik açısından çok gerekli zeminler oluşturduğunu kaydetti.

Türk tohumculuk sektörünün ve TÜRKTOB’un üretim odaklı hedeflerinden birinin sertifikalı tohum üretimini şu andaki mevcut üretim miktarı olan 957 bin tondan önce 1,5 milyon tona çıkarmak ve sonra tüm ihtiyacı yurt içi üretimlerle karşılamak olduğunu vurgulayan TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, sadece sertifikalı tohum üretimini arttırmanın yetmeyeceğini, tüm üretim materyallerinin (fidan, fide, süs bitkileri) üretimlerinde ihtiyacımızın tamamını yurt içinden karşılamak durumunda olunduğunu ifade etti.

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz konuşmasına özetle şöyle devam etti; ‘’Bugün Türkiye’de 4 milyar adet fide, 140 milyon adet fidan, 1 buçuk milyar adet süs bitkisi üretilmektedir. Bu rakamlar 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında fide üretiminde %300, fidan üretiminde %50 artış demektir, süs bitkilerinde de aynı şekilde üretim alanları ve üretim miktarı her yıl artmaktadır. Bu alanlardaki üretim artışlarımız en azından aynı ivme ile devam etmelidir.

- Olmazsa olmazımız AR-GE’dir

Bir diğer konu ise olmazsa olmazımız AR-GE çalışmalarıdır. Bugün ıslahçı kuruluş olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetki alan özel sektör kuruluşu sayısı 230’u aşmıştır. Yani bir başka deyişle tohumculuk firmalarının %30’u aynı zamanda araştırıcı kuruluştur. Ancak bu araştırıcı kuruluş tanımının yeniden değerlendirilmesi gerekir.

AR-GE projelerine verilen desteklerin üst limitinin 300 bin liradan, 3 milyon liraya çıkarılması ve kamunun tüm kurumsal kapasitesinin özel sektöre açılması bu alanda önümüzdeki dönemde çok etkin bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir olanaktır.

- Milli Tarım Projesinde tohumculuk sektörüne ilişkin kararlar sektörümüz için fırsattır

Milli Tarım Projesi kapsamında 2018 yılından itibaren proje kapsamındaki 21 ürünün tohumluklarının sertifikalı olması yönündeki karar ve destekleme politikasının sertifikalı tohumluk kullanımına bağlanması sektörümüz içim hem büyük bir sorumluluk hem de fırsattır.

Türkiye, AB ülkeleri ile Rusya, Ukrayna, ABD, Japonya, Çin ve bazı Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Kafkasya, Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 70’i aşkın ülkeye tohumluk ihracatı yapmaktadır.

Ancak özelikle Ortadoğu, Yakın Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika bölgelerinde bulunan ülkelerden talepler aldığımızı takip ediyorum. Bu talepleri de TSÜAB olarak en iyi şekilde değerlendireceğinize eminim.

- Kendi markalarımızla küresel ticaretten daha çok pay almalıyız

Gerçekten tohumculukta küresel aktör olacak isek, hem tüm ürün gruplarında tohumluk ve diğer üretim materyallerinde kendimize yeterli olmalı, hem de kendi markalarımızla küresel ticaretten daha çok pay almalıyız.

Küresel tohum ticaretinin 50 milyar doları aştığı, bir şirketin diğerini 66 milyar dolara satın aldığı, 5-6 şirketin dünya ticaretinin yarısını kontrol ettiği bir düzende Türkiye, tüm coğrafi ve iklimsel avantajlarına rağmen potansiyelinin altındadır.

Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için her zamankinden daha çok birlikte olmaya ihtiyacımız vardır.

Gelecek 10 yıl içinse ulusal tohumculuk endüstrisinin başlıca hedefleri özetle şunlar olmalıdır;

- Yurt içi tohumluk üretimini 2023’te 1.5 milyon tona çıkarmak,

- Ar-Ge çalışmalarına, tohum bilimi ve tohum teknolojileri çalışmalarına önem vermek,

- Yeni çeşitlerin geliştirilmesi için bitki ıslah programlarının oluşturulması için çaba sarf etmek,

- Dış pazara yönelik çalışmaların desteklenmesi ve İhracat potansiyelini en az iki katına çıkarmak,

- Özellikle sebze türlerinde olmak üzere; sanayici, tüketici istek ve taleplerine cevap veren yerel tat ve lezzetlere sahip çeşitleri geliştirmek,

- Tohumculuk endüstrisinin istihdam kapasitesini artırmak,

- Sadece ticaret hacminde değil tohumluk kullanım ve üretiminde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek. Ticaret hacmi açısından da ilk 5’te yer almak.

- Bütün bunları yaparken etik kurallara uymak, haksız rekabetin önlenmesi, etkin piyasa denetimi ile kaçak tohum satışı ve kayıt dışılığın önlenmesi hususlarında ciddi tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır.

- Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi Sektörün Yeni Yol Haritası Olacak

16 Mayıs Salı Günü TÜRKTOB’un TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile birlikte yürüttüğü Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’ne de değinen TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, ‘’ Projenin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Yaklaşık iki yıldır tüm Alt Birliklerimizle, Teknik Komitemizle, TÜSSİDE uzmanlarıyla çok sayıda toplantı yaptık. Ortaya çıkacak raporun sektörümüzün yeni yol haritası olacağına inancımız tamdır’’ dedi.

Başkan Yılmaz, kısa ve orta vadede TÜRKTOB’un hedeflerini ise şöyle açıkladı;

- Temel önceliklerimizden biri tohumculukla ilgili yasa ve ikincil mevzuatların güncellenmesi konusunda gerekli girişimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde sektörün talepleri doğrultusunda yapmak, - Özellikle kayıt altına alma, sertifikasyon yönetmelikleri, ithalat ve ihracat düzenlemeleri, yetkilendirme hususlarında prosedürleri ve bürokrasiyi azaltıcı pratik çıktılar elde etmek,

- Sektörümüze hizmet edecek bağımsız, akredite olmuş, ulusal nitelikte bir “Ulusal Bitki Ve Tohum Sağlığı Laboratuvarının” kurulmasını sağlamak,

- İnsan kaynakları her sektörde olduğu kadar tohumculuk sektörün açısından da çok önemli. Bu nedenle ihtiyaç olan alanlarda insan kaynaklarının yetiştirilmesi ile ilgili eğitim programlarını daha çok desteklemek,

- TÜRKTOB ile birlikte tüm Alt Birliklerimizin hep beraber görev yapacağı, yeterli sosyal donatılara sahip, mülkiyeti bize ait olan bir binada hizmet vermek.’’

Genel Kurula katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü (BÜGEM) Mesut Akdamar ise, TÜRKTOB ve TSÜAB başta olmak üzere tüm Alt Birlilerin çalışmalarını çok başarılı bulduğunu ifade ettikten sonra Milli Tarım Projesi’nin hazırlanış süreci ve amaçlarından söz etti.

Çiftçilere, ortalama olarak yıllık bazda 13 milyar liralık bir destek verdiklerini hatırlatan Akdamar, bu desteklerin Milli Tarım Projesi kapsamındaki Havza Bazlı Üretim ve Desteleme Modeli ile çiftçimize daha yaralı olacağını söyledi.

Milli Tarım Projesi oluşturulurken düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantılarında tarımsa kullanılan girdi maliyetlerinin yüksekliğinin en başta gelen gündem maddesi olduğunu bu nedenle tohumluk, gübre ve mazot desteklerini artırdıklarını hatırlatan BÜGEM Genel Müdürü Mesut Akdamar, ‘’Tohum ve gübrenin %40’ını, mazotun %50’sini Bakanlık olarak biz karşılıyoruz’’ dedi.

BÜGEM olarak sektörün tüm paydaşları ile birlikte her konuda ortak aklı ön planda tutarak çalıştıklarını kaydeden Akdamar, Tohumculuk Kanunu ve ikincil mevzuatları da bu anlayışla yeniden ele alacaklarını ve tohumculuk sektörü için uzun vadeli yatırım ve işletme kredi temini konusunda ilgili diğer kurumlarla çalıştıklarını söyledi.

***

TSÜAB Genel Kurulu, gündem maddelerinin görüşülmesi, onaylanması, karara bağlanması ve üyelerin dilek ve temennilerini belirtmeleriyle sona erdi.

BURHANETTİN TOPSAKAL KÜRSÜ

BAŞKAN KÜRSÜ

MESUT AKDAMAR KÜRSÜ

OY KULLANMA

DİVAN

BAŞKAN KÜRSÜ 2