TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu’na Katıldı

TÜRKTOB, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu’na Katıldı

Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu, Başbakan Binali Yıldırım, Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra 45 bakan, 21 büyükelçi, 14 bakan yardımcısı, 19 uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 800 iş insanı olmak üzere toplam bin 500'e yakın kişinin katılımıyla 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Forumda Türk tohumculuk sektörünü Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Yönetim Kurulu Üyesi Miktat Olgun ve Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Hacıoğlu temsil etti.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) forumda açtığı kurumsal stantında başta Gambiya, Somali, Kongo, Tunus, Senegal ve Gine’den olmak üzere pek çok uluslararası konuk ağırladı. Türk tohumculuk sektörünün ve  TÜRKTOB’un tanıtımı yapıldı.

***

Maurıtıus Cumhuriyeti Tarım Endüstrisi ve Gıda Güvenliği Bakanı Mahen Seeruttun, TÜRKTOB stantını ziyaret ederek TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz’dan iki ülke arasındaki olası tohumluk ticareti konusunda bilgi aldı.

***

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Taner Taşpınar dahil olmak üzere pek çok kurum temsilcisi TÜRKTOB stantını ziyaret etti.

***

TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, Tarımsal Girdiler Forumu’nda Konuştu

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ayrıca, forum kapsamında düzenlenen ‘’ Tarımsal Girdiler’’ konulu panelde Türkiye ile Afrika Kıtası arasındaki tohumluk ticareti potansiyeli, Türk tohumculuk sektörü ve TÜRKTOB hakkında bir sunum yaptı.

TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, sektör olarak Gürcistan, İran, Ukrayna, Çekya, Azerbaycan ve Arnavutluk Tarım İş Forumlarının ardından Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı ve Tarım İş Forumu’nda da ulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek başladığı konuşmasına özetle şöyle devam etti;

‘’Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1.Toplantısı ve Tarım İş Forumu’nun, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasından giderek gelişen iş birliğini pekiştireceğine inanıyorum.

Hepinizin bildiği gibi Türkiye, tarımda küresel ölçekte lider konumu ve sosyokültürel çeşitliliğinin avantajları ile az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerin karşılaştığı sorunlara ekonomik ve insani açılardan çözümler bulunmasına katkı sağlamaya gayret ediyor.

Ayrıca, Türkiye – Afrika Tarım Bakanları Toplantısının ana temasının  'Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı' olarak belirlenmesi, Türkiye’nin insan kaynaklarının geliştirilerek yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi ve doğal kaynaklar ile kırsal çevrenin korunmasını ve bunu yaparken en üst düzeyde gıda güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen kırsal kalkınma politikalarına ve bu deneyimlerin Afrika ülkeleri ile paylaşılmasının önemine vurgu yapmayı da zorunlu kılıyor.

Türkiye ve Tohumculuk Sektörü olarak Afrika’nın, dünyanın en büyük ikinci kıtası olarak 30 milyon kilometrekarelik alanı, zengin doğal kaynakları ve insan kapasitesi ile 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası sistem içerisinde daha etkin rol oynayacağını biliyoruz.

Afrika Kıstasında kişi başına düşen gelir, orta sınıfa mensup vatandaşların oranı ve ortalama yaşam süresi artmaktadır.

Dünya Bankası verilerine göre, son beş yılda Kıta’da petrol gelirlerine dayalı olmayan yıllık ortalama büyüme oranı  % 5.4’dür.

Afrika ülkelerine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar son 10 yılda beş kat artmıştır.

Bugün 1 milyarı aşan nüfusu ile dünya nüfusunun %15’ine ev sahipliği yapmakta olan Afrika’nın, 2030’da 1,6 milyarlık nüfusa ulaşması ve dünya nüfusunun %19’unu oluşturması beklenmektedir.

Bununla birlikte, azgelişmişlikten ve yoksulluktan kaynaklanan pek çok sorununa henüz kalıcı ve kapsayıcı çözümler getirememiş olan Afrika kıtasının sunduğu tablo pek çok olumsuz unsuru da içinde barındırmaktadır.

Kıtadaki altyapı yetersizliği ve ekonomilerin hammadde (petrol) ihracatına dayalı yapısı Afrika içi ticaretin sınırlı kalmasına ve kıta ülkelerinde yatırımları tetikleyecek sermaye birikiminin kısıtlı düzeyde kalmasına neden olmaktadır.

Bu bağlamda, kıta içi ticaretin Afrika ülkelerinin toplam dış ticaretinin % 12'sine tekabül etmesi kıta dışı ülkelerle ekonomik entegrasyon ve ticari hacmin gelişmesi açısından önemli bir potansiyel olduğunu göstermektedir.

Bizler, Türkiye Tohumculuk Sektörü olarak bu potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarmanın ve değerlendirmenin yollarını bu forumda daha net görmeyi hedefliyoruz.

Türkiye ile Afrika Kıtasının sadece tohumculuk ve tarım değil, her alanda gerçekleştireceği ortaklıkların yaratacağı katma değerin artacağına olan inancımı bir kez daha teyit ediyorum.’’

***

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, Birliği ve Tohumculuk Sektörünü anlattığı konuşmasına özetle şöyle devam etti;

36.700 üyesi olan Türkiye Tohumcular Birliği, tohum üreticileri, fidan, fide ve süs bitkileri üreticileri, tohum dağıtıcıları, tohum yetiştiricileri ve bitki ıslahçılarını kapsayan 7 alt birlikten oluşmaktadır. Görevleri arasında birlikler arasında işbirliği ve mesleki dayanışmayı sağlamak, tohumculuk sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, mevzuatla verilen görevleri yerine getirmektir. Tohumculukla ilgili özel sektörün örgütlenmesini içeren kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

***

Hepinizin bildiği gibi verimliliğin, kalitenin anahtarı üstün verimli çeşitlere ait sertifikalı tohumluk ve fide, fidan gibi diğer üretim materyalleridir.

Bugün Türkiye, dünyanın 70 ülkesiyle tohumculuk konusunda bilgisini, tecrübesini ve AR-GE’sini ve ürünlerini paylaşmakta, ihracat gerçekleştirmekte ve 355 milyon dolarlık tohum ticaretine imza atmaktadır. Fidan ve süs bitkilerini de dahil ettiğimizde 556 milyon dolarlık dış ticaret hacmi ortaya çıkmaktadır. Türkiye, dünya tohumculuğu içinde ticaret hacmi açısından 11. sıradadır.

Türkiye, uluslararası standartlarda tohum sistemi, çeşit tescili, sertifikasyon ve bitki ıslahçı hakları uygulamaları, üretim, Ar-Ge alt yapısı, pazarlama ağı  ile güçlü bir tohumculuk endüstrisine sahiptir.

Türkiye, uluslararası alanda  tohum üretimi, tohum ticareti , tohum kalite testleri ve standartları  ile yeni bitki çeşitlerinin korunması ile ilgili OECD, UPOV, ISTA ve ISF ’ye üyedir.

Bu durum, uluslararası tohum ticaretini kolaylaştırmakta, teknik zorlukları ortadan kaldırmakta ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Türkiye olarak önümüzdeki yıllarda dünya tohumculuğunda ilk 5 ülke arasına girmeyi, 1,0 milyon tona yaklaşan uluslararası standartlardaki tohum üretimimizi 1,5 buçuk milyon tona çıkarmayı ve 153  milyon dolar olan ihracatımızı 500 milyon dolara yükseltmeyi planlıyoruz.

Tohumculuk alanındaki gelişmiş teknolojimiz, üretim tesislerimiz, Ar-Ge potansiyelimiz, teknik alt yapımız, özel sektörün dinamik gücü ve devletimizin verdiği destekler bu amacımıza bizi hızla yaklaştırıyor.

Türkiye,78 milyon hektar yüzölçümü, 27 milyon hektar tarım arazisi ile zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. İklim, toprak, coğrafi yapı, su kaynakları ile 700’den fazla ürün yetiştirilmektedir. Anadolu toprakları,12.054 bitki türüne, 3906’sı endemik bitki türü olmak üzere zengin bir biyoçeşitlilik merkezidir.

Amacımız, her açıdan gelişmiş tohum endüstrimiz ile ilgili tecrübelerimizi, tohumculuk alt yapımızı, AR-GE deneyimlerimizi de sizlerle paylaşmak, AR-GE’den çıkan 7000’in üzerinde sebze, hububat, endüstri bitkileri, yem bitkileri ve fidan çeşitlerinin ticaretinde, üretiminde tohumculuk alanında kapasitemizi geliştirmektir.

Karşılıklı olarak hangi alanlarda, hangi bitki guruplarında işbirliği yapabiliriz, üretim, ticaret ve yatırım konularında neleri başarabiliriz, kısa, orta ve uzun vadede hangi ortak projeleri birlikte yürütebiliriz sorularının cevaplarını bu forumda bulacağız.

Biz Türkiye olarak, tohum, fide, fidan, süs bitkileri üretim ve ticareti ve AR-GE alanında işbirliğini geliştirmek ve artırmak istediğimizi samimiyetle burada ifade etmek istiyorum.

Tabii burada işbirliği ve ticaret hacminin artırılması, özel sektörün yatırımlar yapabilmesi amacıyla Afrika ülkeleri ile ülkemiz arasında teknik ve ticari işbirliğinin artırılması, engellerin kaldırılması, gümrük uygulamalarında kolaylıklar sağlanması için ikili antlaşmalar yapılması önem kazanmıştır.

Bu amaçla ticaretin geliştirilmesi, Afrika ülkelerinde üretim ve yatırım yapacak iş insanlarımızın önündeki teknik engellerin kaldırılması hususlarında mevcut işbirliğinin artarak devam etmesi, bu ve benzeri periyodik toplantıların yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.’’

turk-afrika-tarım-formu-yonetim--640

turk-afrika-tarım-formu-antalya-kamilbey-640

turk-afrika-tarım-formu--640

turk-afrika-tarım-formu-antalya-stand-640

turk-afrika-tarım-formu-antalya-stand1-640

turk-afrika-tarım-formu-soylesi--640

turk-afrika-tarım-formu--kamilbey-sunu-640

turk-afrika-tarım-formu--stand-miğktadbey-640

turk-afrika-tarım-formu-burhanettinbey--640

turk-afrika-tarım-formu-stand-yonetim-640

turk-afrika-tarım-formu-stand-kamilbey-ziyaretciler-640

turk-afrika-tarım-formu--standımız-640