Page 5 - TURKTOB DERGISI 30. SAYI
P. 5

İç ndek ler          3 3          TÜRKTOB TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DERGİSİ    Tohumculuğumuzun Değerlend r lmes ve Hayaller m z 1
                                  M ktat OLGUN
     İMTİYAZ SAHİBİ                      Başlarken                  2
     Türk ye Tohumcular B rl ğ Adına             Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM
     Savaş AKCAN
                                  Künye                    3
     GENEL YAYIN YÖNETMENİ
     Mustafa YILDIRIM                     Önces yle ve Sonrasıyla Buğday Hasadı    4
                                  Prof. Dr. Taner AKAR, Aytek n AKSOY,
     SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                Araş. Gör. Mehmet TEKİN
     Murat ERCİYAS                      Ateş Yanıklığı Hastalığına Dayanıklı     8
     HABER MÜDÜRÜ                       Farklı Amaçlara Yönel k F Melez Armut Islahı
                                             1
     Umut ÖZDİL                        Doç. Dr. Yasem n EVRENOSOĞLU
                                  Araş. Gör. Kerem MERTOĞLU
     YAYIN KURULU                       Prof. Dr. Adalet MISIRLI
     Ahmet BAYANER   Akden z Ün vers tes          Prof. Dr. Yeş m AYSAN
     Erdal AĞAOĞLU   Özel Sektör              Prof. Dr. H kmet SAYGILI
     Fat h SEYİS    Recep Tayy p Erdoğan Ün vers tes   Araş. Gör. Dr. N hal ACARSOY BİLGİN
                                  Emre AKKURT
     Gülay ÇALIŞKAN   TÜRKTOB                Ahmet Kürşat ÖLMEZ
     İsma l Aydın ATASAYAR TSÜAB               Mücah d Furkan YEŞİLBAŞ
     Mehmet Em n ÇALIŞKAN N ğde Ömer Hal sdem r Ün vers tes  Ers n BAŞ
     Mehmet N hat DOLAŞ TYAB                 F gen BAŞTAN ECER
     Sel m DUMAN    TODAB                 Bahçe B tk ler nde Üret mden Tüket me Geç şte  12
     Serp l ORHAN FEDAKAR FÜAB                En Öneml Aşama: Hasat
     S nan OKUR     FİDEBİRLİK              Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN
     Taner AKAR     Akden z Ün vers tes
     Yusuf Haluk GÜRPINAR SÜSBİR               Tarımsal Üret m n Öneml B r G rd s : Gübre 20
                                  Fahr HARMANŞAH
     İLETİŞİM BİLGİLERİ
     Türk ye Tohumcular B rl ğ                 Türk ye’de K myon Üret m ve T caret    30
                                  Prof. Dr. Neşet ARSLAN
     Ehl beyt Mah. Tekst lc ler Cad. L bra Kule, No.: 21 Kat:1
     Balgat / Çankaya / ANKARA                 Kent Stres nden Doğanın Huzuruna Kaçış:   39
     Tel: 312 472 81 72 - 73 I Faks: 312 472 81 93      Hob Bahçeler
     E-Posta: turktob@turktob.org.tr              Prof. Dr. Bahr ye GÜLGÜN ASLAN
                                  Peyjaz M marı Atakan PİRLİ, Peyjaz M marı Zehra İŞBİLİR
     DİZGİ/TASARIM
     Sem h TÜRKOĞLU                      Hıdırellez                 46
                                  Araş. Gör. Sercan ATAR
     BASIM YERİ                        Hasat Törenler               48
     Afşar Medya Matbaacılık AŞ                Araş. Gör. Sercan ATAR
     21. Cad. 1424 Sok. No.:8/2 Mega Center OSTİM OSB Yen mahalle / ANKARA
     Tel: 312 472 96 66                    Türküler m z:                50
                                  Drama Köprüsü Hasan Dardır Geç lmez
     BASIM TARİHİ                       Hukuk Köşes :                51
     Aralık 2019 I N san - Haz ran 2019 Sayısı
                                  Islahçı Hakkının Sınırlarından Ç ftç İst snası
                                  Av. Abdullah EGELİ
     YAYIN TÜRÜ
     Üç Ayda B r Çıkarılan Yaygın Sürel Yayın         TÜRKTOB D yor k !              52
     ISNN No.: 2146-488X                    Tohumun İz nde Projes 4. Çağrı'ya Çıktı
     Yayın No.: 5660
                                  Basında TÜRKTOB               54
                                  TÜRKTOB ve Alt B rl klerden Haberler    56
      Derg m z Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt eder. Derg m zde yayımlanan
     reklamların ve yazıların sorumlulukları sah pler ne a t olup B rl ğ m z n görüşler n  Tarım Sözlüğü 100
     yansıtmamaktadır. Derg de yayımlanan yazılar kaynak göster lmek koşuluyla d ğer yayın
     organlarında yayımlanab lr. Gönder len yazılar yayımlansın, yayımlanmasın yazarına ade
     ed lmez. Derg m z TDK mla kurallarına uymaktadır. Derg m z ücrets z dağıtılır.
     Derg m z 6.000 adet basılıp dağıtılmaktadır.     www.turktob.org.tr.turktob.org.tr
     www
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10