TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

2017 Tohumculuk Destekleri Belli Oldu.

2017 Tohumculuk Destekleri  Belli Oldu.
2017 yılı üretimleri için üreticiye yapılacak tohumculuk destekleri belli oldu.

Bakanlar Kurulu’nun 2017 Yılında Yapılacak Tohumculuk Desteklemelere İlişkin Kararı, 18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2017 yılı ekim/dikimleri için yurt içi sertifikalı tohum kulanım ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım destekleri yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan tohum,fidan,çilek fidesi ve standart fidan kullanılan Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yapılacaktır.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleme uygulaması, 2017 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Susam ve Yerfıstığı hariç olmak üzere her bir havza için bu kararın ekli listede belirtilen ürünlere aşağıda belirtilen miktarlarda yapılacaktır.

des01

Sertifkalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2017 yılı için aşağıdaki miktarlarda ödeme yapılacaktır.

des02

Yurt içinde sertifikalı tohum üreten / ürettiren ve sertifikalandıran yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2017 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk üretimlerine ilave destek verilecektir.

des03

Sertifikalı sınıfındaki çeşitlerde sertifikalı fidan üretimi yapan,  bunların satışını yurt içinde gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere 2017 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda destek ödemesi yapılacaktır.

des04

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 tl destekleme ödemesi yapılacak, çiflik muhasebe veri ağı sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve 2016 yılında kayıt altına alınan 6000 işletmede işletme başına 500 tl olarak ödenecektir

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği Bakanlıkça yetkilendirilen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan Ziraat Odası ve Üreticisi Örgütlerine en fazla beş tarım danışmanı için olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 35.000 tl tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin 12 aylık hizmet sunumuna bağlı olarak iki dilim halinde ödenecektir. Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ve kuruluşlar işletme bazı danışmanlık kapsamında  Bakanlıkça verilecek görevler destekleme ödemesi kriterleri destekleme ödemesi yapılacak kuruluşlar denetleme ve cezaların uygulanması desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkartılacak  Tebliğ ile belirlenir.

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla Bakanlıkça uygun görülen Araştırma Geliştirme yani (AR-GE) projelerine 2017 - 2020 yılları içinde destekleme ödemesi yapılacaktır.

Tarımsal Desteklemeler Bakanlar Kurulu Kararı'nı Tıkla Gör