TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TOHUMCULUK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

TOHUMCULUK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK

Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı 2018/1 içerisinde yer alan "(1.41)Tohumların Kaplanarak Ticarete Sunulması" ile ilgili Madde içeriği yeniden düzenlenerek yayımlanmıştır.
Düzenlemeye konu olan bölüm ektedir.

 

TOHUMCULUK HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATI DEĞİŞİKLİK