TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB 10. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI.

TÜRKTOB 10. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI.
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 10. Olağan Genel Kurulu 9 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 10. Olağan Mali Genel Kurulu 9 Aralık Cumartesi günü, TÜRKTOB Yönetim Kurulu üyeleri, Alt Birliklerin Başkan ve Yöneticileri ile TÜRKTOB Üst Kurul Delegeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımı ile Ankara’da toplandı.

Genel kurulun açılışını yapan TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, bir yıl önce gerçekleşen 9. Olağan Genel Kuruldan sonra seçilen yeni yönetimin, bu süre zarfında hem delegelerin güvenini kazanmak hem de tarım ve tohumculuk sektörlerine, TÜRKTOB’a ve Alt Birliklerine hizmet etmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

TÜRKTOB ve Alt Birlikleri tohumculuğun özel sektörden doğan gücüdür

Türkiye Tohumcular Birliğinin ve Alt Birliklerin ‘’ Tohumculuğun özel sektörden doğan gücü’’ olduğunu vurgulayan TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, TÜRKTOB ve Alt Birliklerin 9 yılda önemli mesafeler aldığını, önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerin hızlanarak devam edeceğini söyledi.

Türk tohumculuk özel sektörünün son 35 yılda Ortadoğu’da ve Avrupa’da önemli gelişmeler kaydettiğini, küresel tohumculuk endüstrisi içindeki yeri ve etkinliğinin her alanda arttığını hatırlatan Yılmaz, ‘’Ancak bu gelişmeler bizi yanıltmasın, tohumculuk sektörü olarak daha yapacak çok işimiz var.’’ dedi.

Tohumculuk sektörünün üretimi, ihracatı, Ar-Ge ve alt yapı çalışmalarını artırması gerektiğini bunun içinde yatırım imkanlarının gelişmesinin çok önemli olduğunu belirten TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, tohumculuk sektörünün gelişiminde özel sektörün dinamik gücünün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının desteklerinin, dünya ve Avrupa’ya uyumlu yasal alt yapıların ve uluslararası kurumlara entegrasyonun sağlanmasının rolünün büyük olduğunu kaydetti.

Özel sektöre yurt içinde üretimi ve kaliteyi arttırmak için daha çok görev düştüğünü söyleyen Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da bugüne kadar yaptığı gibi tohumluk üretimine, kullanımına, Ar-Ge’ye daha çok destek vermesi gerektiğini, sektöre verilen yatırım ve işletme kredilerinin artması ve vadelerinin uzamasının da elzem olduğunu vurguladı.

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, ardından son bir yıl içinde yapılan faaliyetlerin bir bölümü hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yılmaz bu bölümde şöyle konuştu;

‘’TÜBİTAK - TÜSSİDE ile Birliğimiz arasında 05 Kasım 2015 tarihinde imzalanmış sözleşmeye göre "Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi" hazırlanmış, kapanış toplantısı 16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da yapılarak tüm paydaşlara ve kamuoyuna açıklanmıştır.

Bundan sonraki en önemli faaliyetlerimizden biri; yeni yol haritamızda ortaya çıkan hedeflere ulaşmak için çalışmaktır.

Strateji Raporumuza göre; tohumculuk sektörünü yurt içinde geliştirmek, üretim ve ihracatı artırmak, yurt dışında rekabet gücünü daha da yükseltmek, Ar-Ge konusunda dünya ile yarışabilecek seviyeye çıkmak, markalaşma çalışmalarını hızlandırmak, kayıt dışılığı ve haksız rekabeti önlemek en büyük amaçlarımızdandır.

Bu amaca ulaşmak için birliklerimizin bünyesinde AR-GE, üretim ve pazarlama konularında faaliyet gösteren tüm üye firmalarımızla eskisinden daha etkin olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız, ortak hareket etme anlayışını pekiştirmemiz ve iş birliği yapmamız gerekmektedir.

Türkiye Tohumcular Birliği olarak bizler, bu konuda son bir yılda azami gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.

Birlik olarak, “Ulusal Bitki ve Tohum Sağlığı Laboratuvarı” kurma çalışmalarımızda devam etmektedir.

Kurumsal bütünlüğü pekiştirmek ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla Alt Birliklerimizle birlikte bir hizmet binası satın alma konusunda mutabakata varılmıştır. Bu konudaki çalışmalarımızda son aşamaya gelmiştir.

Birliğimiz son bir yıl içerisinde sektörüyle ilgili ulusal ve uluslararası tüm platformlarda etkin olarak yer almış, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde iş birlikleri geliştirmek için adımlar artmıştır.

Sektörün sorunları ve çözüm önerileri Sayın Bakanımız başta olmak üzere ilgili tüm karar vericilerle paylaşılmış, mevzuatların oluşumuna büyük katkı verilmiştir.

Yazılı ve görsel basın ile ilişkiler daha da geliştirilmiş, medyada temsil oranlarımız artmıştır.

Bunun yayınında kurumsal kimliğimiz tamamlanmış, kurumsal yayın ve dökümanlarımızın hepsi güncellenmiş ve çeşitlendirilmiştir. ‘’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı ise, tarım sektöründe tohumdan daha stratejik bir ürün olmadığını ve tohumculuk sektörünün bugünlere gelmesinde ‘’Birlikten Güç Doğar’’ ilkesiyle hareket eden TÜRKTOB ve Alt Birliklerinin önemli Payı olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü;

‘’ Bakanlık olarak tohumculuk sektörüne verdiğimiz desteklerin izlenebilirliğinin sağlanması bizi mutlu eden en önemli konulardan biridir. Bitki ıslahına, Bitki Islahçıları Alt Birliğine, süs bitkileri üretimine daha çok destek verilmelidir. Sebze tohumculuğunun gelişimine yönelik yaptığımız çalışmalar ve aldığımız haberler bu konuda da gücümüze güç katıyor.’’

Tohumculukta destek algısının değiştiğini söyleyen Sığırcı, yem bitkileri tohumculuğuna destek verilmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını ve tohumculukta tüm paydaşları kapsayan yeni bir destekleme sisteminin gerektiğini söyledi.

Tohumculuk sektörünün her alanında ihracatın arttığını, ithalatın azalması içinse kısa süre içinde konunun ilgili taraflarıyla bir araya gelerek çalışmaları hızlandıracaklarını vurgulayan Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, özellikle süs bitkileri sektöründe kamunun bitki ithal etmesinin önüne geçmek için yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Son olarak Türkiye’nin 2023 yılı için 2 milyon tonluk sertifikalı tohumluk üretimi hedefi belirlediğini açıklayan Sığırcı, özellikle baklagil ve yem bitkileri tohumluklarındaki ihtiyacımızın büyük bölümünün yurt içi üretimden karşılanması için daha gayret göstereceğiz dedi.  

Türkiye Tohumcular Birliği 10. Olağan Genel Kurulu, gündemin görüşülmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporların, Denetim Kurulu Raporlarının, Bütçe Önerilerinin ve Hakem Kurulu Raporlarının okunması ve ilgili olanların ayrı ayrı ibra edilmesi, delegelerin görüş ve önerilerini sunmaları ve TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz’ın teşekkür konuşması ile sona erdi. 

2

3

4

5

6

7

8 (2)

9