TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİSAB

bisab
 
Bitki ıslahı konusunda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşan üreticilerin bir araya gelerek; mesleki dayanışma ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, bitki ıslahı ve tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmektir.
 
Yönetim Kurulu
Başkan : Dr. Vehbi Eser
Başkan Yrd. : Kamil YILMAZ

Sayman Üye

: Duraili TINAS
Üye Selami YAZAR
Üye : Büşra YAPICI
Üye : Emine TANRIVER
Üye : Mete Murat ŞÖLEN
Üye : Mehmet Sinan BERKSAN  
Üye   Mehmet HÜSEMOĞLU
     
Disiplin Kurulu
Üye : Abdulkadir AYDOĞAN
Üye : Öner YEŞİLKAYA

Üye

: Şinasi ÇOŞKUN
     
Denetim Kurulu
Üye : İsmail SAYİM
Üye : Hüseyin AKDOĞAN
Üye : Nihal POYRAZ
     
Hakem Kurulu
Üye :  
Üye :  
     
İletişim Bilgileri
Adres : Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak 22 / 12 Kızılay - ANKARA
Telefon : 90.312 433 30 65 - 433 30 66
Faks : 90.312 433 30 06
Web Sitesi : http://www.bisab.org.tr
E-Posta : bisab@bisab.org.tr