TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

FİDEBİRLİK

fidebirlik
 
Fidecilik sektöründe faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşan üreticilerin bir araya gelerek; mesleki dayanışma ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmektir.
 
Yönetim Kurulu
Başkan : Mümin Şahin
Başkan Yrd. : Rahmi Kandemir

Sayman Üye

:  Sinan Okur
Üye  Alper Tevs
Üye :  Sami Altıntaş
Üye :  Özlem Arslan
Üye :  Ümit Cüneyt Kurtuluş
     
Disiplin Kurulu
Üye :   Hayati Bat
Üye :   İbrahim Emre Köse

Üye

:  Sadettin Ayık
     
Denetim Kurulu
Üye :   Ali Rıza Ünal
Üye :   Yüksel Başaran
Üye :   Erol Uğuz
     
Hakem Kurulu
Üye :   Celal Özlü
Üye :   Mirza Nevzat Alan
     
İletişim Bilgileri
Adres : Aspendos Bulvarı No:37 Kat: 1 Daire: 6 07300 Antalya - Türkiye
Telefon : 90.242 312 25 05
Faks : 90.242 311 28 31
Web Sitesi : http://www.fidebirlik.org.tr
E-Posta : fidebirlik@gmail.com