TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TYAB

tyab
 
Tohum Yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğine üye olan gerçek veya tüzel kişilerin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamaktır.
 
Yönetim Kurulu
Başkan : MEHMET KÖSE
Başkan Yrd. : YUSUF DEMİR

Sayman

: Miktat Olgun
Üye   Burhan Ballı
Üye :  Mehmet Takımcı
Üye :  Ali Çetin
Üye :  Hüseyin Uçar
     
Disiplin Kurulu
Üye :  Kazım Güven
Üye :  Mahmut Seçkin

Üye

:  Necmi Güven
     
Denetim Kurulu
Üye :  Kenan Örnekdil
Üye :  Mehmet Turaç
Üye :  Abdurrahman Alkan
     
Hakem Kurulu
Üye : Aslan Bekir Emekçi
Üye : Şükrü Beyazkaya
     
İletişim Bilgileri
Adres :  Cinnah Caddesi Kuloğlu Sokak Saray Apt. No.:11 Daire:9 Çankaya / ANKARA
Telefon : 90.312 442 39 66
Faks : 90.312 442 89 07
Web Sitesi : http://www.tohum.org.tr
E-Posta : info@ttyab.org