TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Bakan Çelik TSÜAB çalıştayına katıldı

Bakan Çelik TSÜAB çalıştayına katıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ''2018'de sertifikalı tohum kullanmayan destek alamayacak.’’

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından gerçekleştirilen ''Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü ve Geleceği’’ konulu çalıştay 22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, ''2018'de sertifikalı tohum kullanmayan destek alamayacak. Yağmurlama ve damlama sistemi kurmayanlara da destek verilmeyecek. Çünkü kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak zorundayız'' dedi. 

'Milli Tarım Projesi'nin önemine değinen Bakan Faruk Çelik, çalıştayda tarımın temel konularından birisi olan tohumu masaya yatırdıklarını söyledi.

''Tohum yoksa tarımdan bahsedilemez, işin başlangıç noktası tohumdur'' diyen Çelik, stratejik bir alan olan tarımda, tohumun en önemli unsur durumunda bulunduğunu kaydetti.

Çelik, ''Günümüzde gerek gıda güvenliği gerek üretim alanlarının daralması, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı neticesinde tohumculuk sektörü daha da önem kazandı. Türkiye, 147 milyar liralık tarımsal hasılaya ulaştı, 16,8 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştirdi. Bunlar önemli başarılar. 2050 yılında yüzde 60 daha tarımsal hasıla artışı gerekiyor. Bunun için daha çok işler yapmalıyız.'' diye konuştu.

Çelik, bunu başarabilmek için tarım alanlarının korunması, daha çok toprağın suyla buluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

- ''Tohum olmazsa tarım da olmaz''

Tohum olmazsa tarımın da olmayacağını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

''Her dönemde tarım arazilerimizin daraldığını görüyoruz. Bunun için kalan ovalarımızı koruma konusunda çalışma yapıyoruz. 136 ova, tarımsal sit alanı ilan ediliyor. Araştırmalar devam ediyor. Koruma altına alınan ova sayısı 200'ü aşacak. 2018'de sertifikalı tohum kullanmayan destek alamayacak.

Yağmurlama ve damlama sistemi kurmayanlara da destek verilmeyecek. Çünkü kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Her karış toprağı ekeceğiz. Gerekli yasal düzenleme Bakanlar Kurulundan çıkıyor. ''Arazi benim,ekmiyorum'' demek yok. Ekilecek arkadaş. Bu senin değil, 79 milyonun yeri. Bu araziyi keyfi kullanma şansına sahip değilsin. Her karış toprağı ekeceğiz, değerlendireceğiz.'' 

Türkiye'de son dönemde tohum konusunda önemli mesafeler alındığını vurgulayan Çelik, 2015'ten bu yana yaklaşık 1,4 milyar liralık sertifikalı tohum, fide ve fidan desteği verdiklerini bildirdi.

Bu destekler sayesinde, 2002'de 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin 2015'te 896 bin tona çıktığını belirten Çelik, ''Sertifikalı fide ve fidan üretimimiz 2002'de 4 milyon adetken, bugün 132 milyon adede yükseldi. 70 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu konuda daha fazla çalışma yapmalıyız. Geldiğimiz nokta yeterli değil. Tohumculukta hedefimiz özel sektörün de çalışmasıyla ilk 5 ülke arasında yer almak'' dedi. 

***

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer ise çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Milli Tarım Projesi içinde tohumculuk sektörüne verilen önem için sektör adına çok mutlu olduklarını ifade etti.

TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer, ‘’ Önce 14 Ekim’de İzmir’de Sayın Başbakanımız, ardından 14 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve siz Milli Tarım Projesini açıkladınız. Bizde tüm birliklerimizle birlikte Külliye’de bu coşkuya ortak olduk. Milli tarım projesi içinde tohumculuk sektörümüze ayrı bir başlık açtınız. Tohumculukta AR-GE çalışmalarına 10 kat destek vereceğinizi ifade ettiniz. 21 Kasım tarihli Bakanlar Kurulunda da 2018 yılından itibaren tüm tohumlukların sertifikalı olacağına dair bir karar aldınız. Aldığınız bu kararlar sektörümüz için yeni bir dönüm noktası olacaktır’’ dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili tüm birimleriyle bir araya gelerek, tohumculuk sektörünün yeni yol haritasını belirlemeye çalıştıklarını söyleyen Gençer, ‘’ Ancak belirtmek istiyorum ki; Türkiye tohumculuk sektörü çok gençtir. Sınırlı sayıda firmamız, bitki ıslahına, çeşit geliştirmeye kaynak ayırabilmektedir. Bu konuda yetişmiş insan gücü kapasitemizde beklediğimiz düzeyde değildir. Buna rağmen, 100-150 yıl önce bitki ıslahına, çeşit geliştirme çalışmalarına, kısacası AR-GE faaliyetlerine başlayan, günümüzde ise milyonlarca hatta milyarlarca dolar kaynak aktaran ülkelerle yarışıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili diğer kurumlarla çok sıkı iş birliği içinde sürdürdüğümüz bu faaliyetlere verilecek desteğin, Milli Tarım Projesiyle 10 kat artacak olması, arz açığı olan tohumluklarımızın üretimini ve rekabet gücümüzü yükseltecektir. Yine, 2018 yılında tüm tohumlukların sertifikalı olması ve belki bazı desteklerin sertifikalı tohum kullanıma bağlı kılınmasıyla verim ve kalite artacak, sahte ve kaçak tohum kullanımı azalacaktır. Bu karar, tohumculuk sektörüne, bitkisel üretime, tarıma ve dolayısıyla Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye Tohumcular Birliğinin 40 bin üyesi ile sektörün kamu kurumu niteliğinde üst birliği olduğunu, TÜRKTOB’un tohum sanayicileri ile birlikte tohumculuğun temelini oluşturan bitki ıslahçılarının, tohum yetiştiricisi çiftçilerimizin, fide, fidan, süs bitkileri üreticilerinin ve tüm bu bitki üretim materyallerini ülkemizin dört bir yanına ulaştıran tohum dağıtıcılarının temsilcisi olarak görev yaptığının altını çizen Gençer, üretim rakamları konusunda ise şu bilgileri verdi;

‘’ TÜRKTOB’a bağlı birliklerin üyeleri, 2015 yılı itibariyle, 896.298 ton sertifikalı tohumluk, 58,86 milyon adet meyve fidanı, 4,98 milyon adet asma fidanı, 68,2 milyon adet çilek fidesi, 4 milyar adet sebze fidesi ve 1,5 milyar adet süs bitkisi üretmiştir. Üretim miktarlarındaki bu olumlu gelişmeler ticarete de yansımış ve 2014 yılında 523.7, 2015 yılında ise 491,8 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi oluşmuştur. İthalat ile ihracat arasındaki denge hızla ihracat lehine gelişmeye başlamış, 2015 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %70 olmuştur.’’

Türkiye Tohumcular Birliğinin yürüttüğü projelerden de söz eden Gençer, TÜBİTAK- TÜSSİDE ile Tohumculuk Sektörünün Ulusal Stratejik Planı’nı hazırladıklarını ve ‘Tohumun İzinde’’ projesi ile de yerel çeşitlerin toplanması ve korunması için çeşitli projelere destek verdiklerini söyledi.

Tohumculuk konusunda kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliği olduğunu kaydeden Gençer, ‘’Yıllardan beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ve bizlerin emeklerini ekran başında, gazete sayfalarında birkaç söz ya da cümle ile heba eden, bunu kimi zaman bilmeden kimi zaman kasıtlı yapan yüksek reytingli kişiler var. Biz TÜRKTOB olarak, elimizden geldiğince, bütçemiz yettiğince doğruları söylemeye, kamuoyu ile paylaşmaya gayret ediyoruz’’ dedi.

***

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Topsakal ise ülke güvenliği gibi vatandaşların gıda güvenliğini sağlamanın da önemli olduğunu ifade etti.

TSÜAB Başkanı Topsakal, ‘’Tohumculuk milli tarım projesinin önemli ayaklarından birisidir. 15 Kasım 2016 tarihinde Yönetim Kurulu olarak bizleri makamınızda kabulünüzde, tohumculuk sektörünün ülkemiz için önemine atfen, sektörün mevcut durumu ve geleceği itibarıyla arz ettiğimiz hususlarda gerekenin yapılacağını ifade ettiniz.

Bu ziyaretimizin olumlu bir yansıması olarak, 21 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısında yaptığınız sunum sonrasında 2018 yılından itibaren bütün tohumlukların sertifikalı olması kararı alınmıştır.

Alınan bu karar, Türk tohumculuğu için büyük bir adım olup tarafımızdan Tohumculuk Kanunundan sonra ikinci milat olarak değerlendirilmektedir. Bütün bu sevindirici gelişmeler için size Türk Tohumculuk Sektörü olarak bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ şeklinde konuştu.

TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal, tohumluk üretiminde özel sektörün giderek yükselen bir grafik çizdiğini, Birliğin ürün bazlı çalışma gruplarının sonuç raporlarının çalıştayda son haline getirileceğini ve bu raporun sektörün yol haritası olacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKTOB ve bağlı Alt Birliklerin 15 Temmuz şehitleri ve aileleri için Başbakanlık tarafından düzenlenen yardım kampanyasına yaptığı katkının temsili çeki Bakan Çelik’e sunuldu.

Çalıştay’ın açılış programına Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üst düzey yetkilileri, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştay, Ziraat Bankası Tarım Politikaları Yöneticisi Ümit Çelikten ve Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem’in sunumları, TSÜAB üyelerinin sorularının yanıtlanması ve TSÜAB Ürün Bazlı Çalışma Gruplarının ayrı ayrı yaptığı çalışmalar ile sonuç raporlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Bakan 1

Bakan 2

Münir Karaloğlu Vali Kürsü

Yıldıray Gençer Kürsü

Yıldıray Gençer Kürsü 2

Yıldıray Gençer Kürsü 3

Burhanettin Topsakal Kürsü

Burhanettin Topsakal Kürsü Uzak

Plaket

Temsili Çek

Salon Kalabalık