Destekler Açıklama
  • Web sitemizin Destekler bölümünde, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün https://www.yatirimadestek.gov.tr/ sitesi taranarak alt birlik üyelerimize katkı sağlayacağı değerlendirilen destek kalemlerine yer verilmiştir.
  • https://www.yatirimadestek.gov.tr/ sitesi belirli periyotlarla taranarak güncellemeler yapılacaktır.
  • Web sitemizin Destekler menüsündeki bilgiler Desteklemeyi Yapan Kurumlara Göre Destekler ve Destekleme Konusuna Göre Destekler olarak iki ayrı başlıkta kullanıma sunulmuştur.
  • Her iki başlıktan da ulaşılan destekleme başlığının üzerine tıklanıldığında, söz konusu desteğe kimlerin başvurabileceği, desteklemenin konusu, müracaat  şartları, destekleme bütçesi, müracaat tarihleri gibi bilgileri içeren özet sayfası görüntülenecektir. 
  • Özet sayfasının sonunda destekleme ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılabilecek ilgili kurumun web sitesi linkleri de bulunmaktadır.
  • Web sitemiz DESTEKLER bölümü gelişmeler ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edilecektir.
  • Bu sitedeki bilgilerin doğru olmasını sağlamak için mümkün olan her türlü çaba gösterilmiş olmakla birlikte; TÜRKTOB bu sitede veya bağlantılı sitelerde olabilecek, belirtilmiş ya da ima edilmiş her tür hata, eksiklik ya da amaç uyuşmazlığı hususunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bunlardan kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamayacağını beyan eder. Bu site teknolojideki, standartlardaki veya yasal yükümlülüklerdeki değişmeler sebebiyle yenilenebilir.