Cumhurbaşkanlığı Kararları, Tebliğ, Klavuz ve Başvuru Formları

•Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
•Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
•Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Ekleri
•UR-GE Proje Hazırlama Kılavuzu - 18.04.2022