TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Etiket Fiyatları

01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN

Tohum Dikme, Yapıştırma ve Kesme Etiket Ücreti (Etiket Başına)

0,48 TL (kırksekiz kuruş)  

              

            Tohum Küçük Ambalajlı Etiket Ücreti (Etiket Başına)   

0,368 TL (otuzaltı nokta sekiz kuruş) 
 

Etiket talebinden alınacak en az ücret (Talep Formu Başına)
35,93 TL (otuzbeş lira doksanüç kuruş)