TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TAGEM’İN KAYNAKLARI VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİMİZ ARTMALI

TAGEM’İN KAYNAKLARI VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİMİZ ARTMALI

TAGEM’İN KAYNAKLARI VE KURUMSAL İŞ BİRLİĞİMİZ ARTMALI

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selami Yazar, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü görevine atanan Dr. Metin Türker’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, tohumculuk sektörünün ve temsilcisi TÜRKTOB’un Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile en yakın çalışması gereken iki kurum olduğunu söyledi.

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, TÜRKTOB ve Alt Birliklerinin yapılarını ve çalışmalarını özetledikten sonra ‘’ Tohumculuk sektöründe araştırma – geliştirme (AR-GE) çalışmaları çok yüksek sermaye gerektiriyor. Özel sektörün büyük bölümünün sermaye yapısı bu yükü kaldıramıyor. Dünya çapında rekabet gücümüzün artması için TAGEM’in çalışmaları tohumculuk sektörü için çok önemli. Bu nedenle çeşit geliştirme başta olmak üzere hem AR-GE’ye aktarılan kaynaklar hem de kurumsal iş birliğimiz artmalı.’’ ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Akcan, ‘’ Türk tohumculuk sektörünün ECOSA üyesi ülkelerde daha aktif olması, ticaretin, bilgi ve imkân paylaşımının artması için çalışıyoruz. Gönül birlikteliğimiz olan Türk Cumhuriyetleri ve diğer üye ülkelerdeki fırsatların değerlendirilmesi Türk tohumculuk sektörünün yakaladığı başarıyı artıracaktır. TAGEM’in bu coğrafyada bulunması bizim için çok büyük avantaj olur ve bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız.’’ dedi.

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selami Yazar ise, tarımın ve tohumculuğun temelinde AR-GE çalışmaları bulunduğunu bu nedenle tohumculuk sektörü için TAGEM’in yerinin apayrı olduğunu belirtti.

Selami Yazar, ‘’ TAGEM enstitülerinin geliştirdiği çeşitlerin özel sektör ile buluşması, yeni çeşitlerin de özel sektör aracılığıyla çiftçiye ulaşması çok önemlidir. TAGEM’in kaynaklarının artırılmasıyla birlikte, ıslahçı haklarının geliştirilmesi ve laboratuvarlar başta olmak üzere TAGEM’in alt yapısını özel sektörün daha aktif kullanması için politikalar üretilmesi gerekir. Çok hızlı hareket etmesi gereken özel sektörün TAGEM laboratuvarlarını 24 saat kullanmasını sağlamalıyız. Büyük firmalarımız bu alt yapıyı kurdu ama orta ve küçük ölçekli firmalarımızın laboratuvar ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Özel sektörün ve üniversitelerin gen bankalarındaki genetik materyalden ıslah amaçlı yararlanması konusunda yaşanan sıkıntılar sistemli bir çalışma ile çözülmeli. Ayrıca gen bankalarındaki materyallerin tanımlama çalışmaları bitirilmeli.’’ dedi.

‘’Türkiye’yi bölgesinin tohumculuk üssü yapma’’ hedeflerinin olduğunu belirten Yazar, TAGEM ile TÜBİTAK iş birliği ile yapılan AR-GE projelerinin artırılması, sebze tohumculuğunun geliştirilmesi, sebze ıslahı yapan, uluslararası gücü olan ve ihracat kapasitesine sahip Türk firmalarının sayısının yükselmesi gerektiği konularına da vurgu yaptı. 

Yazar, TÜRKTOB ve BİSAB olarak çok daha detaylı bir çalışma raporunu TAGEM’e sunacaklarını kaydetti.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker ise AR-GE çalışmalarının iklim değişikliğinin etkileri, Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması’nın gerekliliklerine uyumlu olarak planlanacağını, hedef ve sonuç odaklı projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Dr. Metin Türker, ‘’ Bizim görevimiz sizlerin, özel sektörün çalışmalarını kolaylaştırmak ve önünü açmak. Tüm önerileriniz bizler için çok kıymetli. Sözünü ettiğiniz ECOSA coğrafyasında devlet olarak varlığımızı daha çok hissettirmemiz gerekli. Gen bankalarındaki materyalden özel sektörün yararlanması konusunu fayda- maliyet bileşenleriyle değerlendireceğiz. Sorunu notlarımıza aldık. TAGEM’in yaptığı çalışmaları çiftçi ve diğer paydaş kurumlar nezdinde daha görünür kılacağız. Tarımsal araştırmaların önemini ve sonuçlarını bütçe tahsisini sağlayan kurumlara daha iyi anlatmamız gerekiyor.’’ dedi.

 

21.06.2022 – Ankara