Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi kamuoyuna açıklandı

Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK / Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) katkılarıyla 18 ay önce başlattığı ‘’Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’’ tamamlandı ve projenin sonuçları kamuoyuna açıklandı.

16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi Kapanış ve Sonuç Tanıtım Toplantısına TÜRKTOB ve bağlı Alt Birliklerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve TÜBİTAK – TÜSSİDE’nin üst düzey temsilcileriyle çok sayıda akademisyen ve basın mensubu katıldı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nde tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerin yükseltilerek, yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanmayı  amaçladıklarını söyledi.

-         Temeli Sağlam Stratejiler Oluşturduk

‘’Bu proje ile tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda farkındalık oluşturarak temeli sağlam stratejiler oluşturulması, sektörün değer zincirinde yer alan üreticiler, araştırmacılar, girişimciler, sanayiciler, dağıtıcılar, yetiştiriciler, destek sağlayan kurumlar, üniversiteler, birlikler gibi üretici örgütlerini de içeren yapının Türkiye Tohumcular Birliği öncülüğünde örgütlenmesi ve rekabetçiliğin arttırılması hedeflendi’’ şeklinde konuşan TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, " 1 buçuk yıl boyunca TÜRKTOB’a bağlı olan 7 Alt Birliğimiz, üniversitelerimizden akademisyenlerimiz ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanların katkılarıyla yoğun çalışmalar, toplantılar yaptık. TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin katkıları ile bilimsel temele dayanarak sektörümüzün önce en net fotoğrafını çektik, daha sonrada yol haritamızı belirledik." dedi.

-         Yeni Yol Haritamızla Güncellediğimiz Amaçlarımıza Daha Çabuk Ulaşacağız

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, tohumculuk sektörü olarak 3-4 yıl önce, 2023'te 1 milyon tonluk sertifikalı tohum üretimi hedeflediklerini, bu hedefe 2016'da yaklaştıklarını belirterek, "Milli Tarım Projesinin ve yeni Ulusal Strateji Planımızın uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi 2023 yılı için 1,5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmak üzere belirledik." ifadelerini kullandı.  

Yılmaz, Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi sonucunda ortaya konulan yeni yol haritasına ilişkin ise özetle şöyle konuştu:

"Birliklerin ve üyelerin kurumsal kapasitelerinin yükseltilmesi, kaliteli ve yeterli sertifikalı tohumluk üretiminin sağlanması, AR-GE altyapısının geliştirilmesi, markalaşmaya önem verilmesi, ihracat imkanlarının geliştirilmesi, rekabetçiliğin artırılması, kayıt dışılığın önlenerek haksız rekabetin giderilmesi, bütün bunların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yol haritamızın ana unsurlarını oluşturmaktadır."

***

Konuşmasının devamında tohumculuk sektöründeki son rakamlara da değinen TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, ‘’Sertifikalı tohum üretimi 2002 yılında 145 bin tondu. 2009 yılında 385 bin tonu aşan üretim, 2013’te 743 bin tona, 2015 te ise 896 bin tona ulaştı. 2016 yılında ise 957 bin 925 ton üretim yapıldı.

Son zamanlarda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen yeni ve üstün nitelikli yerli çeşitler üretime alındı. Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen fide, fidan ve süs bitkileri üretimlerimiz de arttı.

Bugün Türkiye’de 4 milyar adet fide, 138.2 milyon adet fidan, 1,5 milyar adet süs bitkisi üretilmektedir. Bu rakamlar 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında fide üretiminde %300, fidan üretiminde %50 artış demektir

Türkiye Tohumcular Birliği olarak, 2023 yılı için bir milyon tonluk sertifikalı tohum üretimini hedeflemiştik.

Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen üretim ve kullanım destekleri, Birliğimizin ve Alt Birliklerimizin kurumsal yapısını tamamlamasıyla oluşan sektör birlikteliği, özel sektörün AR-GE ve diğer yatırımları, sektörün bölgede ve dünyada uluslararası rekabet gücünün artması,  umduğumuzdan daha hızlı sonuçlar verdi. Hedefimize çabuk ulaştık. 

Milli Tarım Projesinin ve yeni Ulusal Strateji Planımızın uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi güncellemek zorundayız.

Yeni hedefimiz kısa vadede 1.5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmaktır. Fide, fidan ve süs bitkileri üretimlerinde de aynı üretim artış oranlarını devam ettirmektir’’ dedi.

Hedefe çabuk ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: 

"Biz sektör olarak 3-4 yıl önce, 2023 yılında 1 milyon tonluk sertifikalı tohum üretimi hedeflerken, buna 2016 yılında yaklaştık. Milli Tarım Projesinin ve yeni Ulusal Strateji Planımızın uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi 2023 yılı için 1,5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmak üzere belirledik.

-         Türkiye Tohum Üretiminde Kendine Yeterlidir

Tohumculukta en çok tartışılan konulardan biri de dış ticarettir. Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile kendine yeterli bir tarımsal ürün arzını rahatlıkla sağlayacak konumda. Zaten miktar olarak ihracatımız ithalatımızdan fazladır.

2004 yılında 35 milyon dolarlık bir ihracat yapıyorduk, 2015'te bu rakam 115 milyon dolar oldu. 2016 yılına baktığımız zaman ihracatımızın 153 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri ve fidan ihracatının da eklenmesiyle 262 milyon dolarlık bir ihracatımız olmuş. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 89’a ulaşmıştır. Türkiye tohumculuk sektörü bugün 70’ten fazla ülkeye tohum ihraç etmektedir. Burada özel sektörün pazarlama yeteneğini de gözden kaçırmamak gerekir."

-         Yeni Stratejiler Uygulanması Önemli

TÜSSİDE Yönetim Kurulu Başkanı Tezer Battal ise, tüm alt birliklerin eylem planlarını sıkı takip etmeleri, tohumculuk sektörünün rekabet gücünü artırmak için tanımlanan stratejik eylemleri hayata doğru şekilde aktarmaları gerektiğini belirterek, tanımlanan stratejilerin uygulanmasının, doğru stratejileri tanımlamak kadar önemli olduğunu kaydetti. 

-         Bilim ve Teknoloji Ne Kadar Gelişirse Gelişsin İnsanoğlu Metal Yiyip İçemeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut Akdamar ise tarımın öneminin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığını belirtti. 

Bu önemin insanoğlunun beslenme ve hayatını idame ettirmesinin tamamen tarım ve gıdaya bağlı olmasından kaynaklandığını ifade eden Akdamar, "Bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanoğlu metal yiyip, metal içemeyecek, mutlaka tarımsal kaynaklı gıda tüketmek durumunda bulunuyor." yorumunu yaptı.

-         Bakanlık Olarak Projeyi Çok Önemsiyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut Akdamar, Bakanlık tarım ve tohumculuk sektörüne verdikleri destekleri anlattı. Akdamar, TÜRKTOB’un TÜBİTAK – TÜSSİDE’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’ni çok önemsediklerini ve katkı verdiklerini ifade etti.

***

Konuşmaların ardından proje sunumlarına geçildi. TÜSSİDE’nin sunumu Uzman Araştırmacı Ayşe Kandemir, TÜRKTOB ve diğer Alt Birliklerin Ortak sunumunu ise TÜRKTOB Genel Sekreteri Dr. Muhteşem Torun yaptı. 

TÜRKTOB SUNU

TÜSSİDE SUNU