TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TSÜAB 2017 ‘’ TOHUMCULUKTA ETİK KURALLAR’’ ÇALIŞTAYI

TSÜAB 2017 ‘’ TOHUMCULUKTA ETİK KURALLAR’’ ÇALIŞTAYI
Bu yıl ki ana teması ‘’ Tohumculukta Etik Kurallar’’ olarak belirlenen, TSÜAB tarafından her yıl düzenlenen Tohumculuk Çalıştayı 18-19 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından her yıl düzenlenen Tohumculuk Çalıştayı’nın 2017 yılı ana teması ‘’ Tohumculukta Etik Kurallar’’ olarak belirlendi.

18-19 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen çalıştaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Türkiye Tarım Kerdi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Topsakal, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kaplan, TÜRKTOB’a bağlı Alt Birliklerin Başkan ve yöneticileri, Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) Yasadışı Tohumculuk Uygulamaları Çalışma Grubu Başkanı Antonio Vıllarroel, Kurak Alanlar Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) Afrika Tohum Bölümü Başkanı Dr. Zewdie  Bıshaw, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin başkan ve yöneticileri, akademisyenler, Ziraat Bankası ve TARSİM yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının ve TSÜAB’a üye firmaların temsilcileri katıldı.

‘’Tohumculuk Sektörü Olarak ‘Kendi Gıdasını Üretemeyen Ülkeler Bağımsız Olamaz’ İlkesine Bağlı Olarak Çalışıyoruz’’

Toplantının açılışını yapan TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal, konuşmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ‘’Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler bağımsız olamazlar’’ sözüne atıfta bulunarak başladı. ‘’Tohumculuk sektörü olarak bu esasa gönülden inanıyoruz, sektörümüz bağlamında gıda güvenliğini sağlamayı bir hedef olarak görmekteyiz ve elimizden geleni yapmaktayız’’ şeklinde konuşan TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal, tohumculuk sektörü olarak bir yandan ülke ihtiyacının karşılanması diğer yandan ihracatı geliştirmek için ciddi faaliyetler içinde olduklarını söyledi.

Sektörel Ticaret Heyetleri, URGE Çalışmaları, Tarım – İş Forumları 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında 17 ülkeye 500’e yakın TSÜAB üyesi firma ile sektörel ticaret heyeti programları düzenlendiklerini, URGE programları ile de yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bulunduklarını ve yurt dışından alım heyetleri getirdiklerini hatırlatan Topsakal, aynı kapsamda 2017 çalıştayına da 13 ülkeden 33 firma temsilcisinin katıldığını kaydetti.

TSÜAB olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Tarım İş Forumlarına katıldıklarını ve forumların tohumculuk sektörü adına pazar araştırma ve bulma açışından çok önemli olduğunun altını çizen TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal, TSÜAB üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda bakanlıklarla daha sıkı iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

‘’ Çalışma Gruplarımızın Raporları Dikkate Alınmalı’’

TSÜAB tarafından oluşturan hububat, endüstri bitkileri, sebze, yem bitkileri ve yemeklik dane baklagiller çalışma gruplarının sonuç raporlarını tamamladığını ve raporlarda yer alan sorunlar ve çözüm önerilerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulduğunu açıklayan Topsakal, politikaların oluşturulması aşamalarında bakanlığın bu raporları dikkate almasını istedi.

‘’ Referansımız Ne Olursa Olsun, Haksızlıkları Önlemenin Yolu ‘Tek’’dir’’

Tohumculuk sektörünün mevzuat açısından sağlam bir zeminde ve teminat altında çalıştığını anlatan Topsakal, çalıştayın ana konusu olan ‘’ Etik Kurallar’’ konusunda ise şunları söyledi;       ‘’Zaman zaman mevzuata ve etik kurallara aykırı olarak aldatıcı reklam, kaçak üretim ve dağıtım, haksız rekabet ve dolayısıyla haksız kazanç elde etme gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu davranışlar işini gereği gibi yapmaya çalışan üyelerimize, çiftçilerimize ve sektörümüze çok büyük zarar veriyor.

Çalıştayımızın temel amacı bu sorunların çözümünü sağlamak için üyelerimizin ve konuklarımızın fikir ve önerilerini almaktır. Bu çabamızda bizlere ister inancımız, ister felsefemiz, ister ahlakımız, ister vicdanımız yol göstersin; Sonuç ve ölçü ‘tek’dir, değişmez.’’  

‘’Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği Zincirinin En Önemli Halkası Tohumculuk’’

Ardından söz alan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, tarımın, gıdanın ve tohumculuk sektörünün dünyanın gündeminde her zamankinden daha fazla yer almaya başladığını, tohumun ve tüm bitki üretim materyallerinin verimliliğin yanı sıra kalite açısından da çok önemli olduğunu kaydetti.

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, gıda güvenliği ve güvenilirliği zincirinin en önemli halkasının tohumculuk sektörü olduğunu, dünyada 1800’lü yıllarda başlayan tohumculuk çalışmalarının ülkemizde cumhuriyetle birlikte start aldığını, 1980’li yıllara kadar kamu ağırlıklı ilerleyen bir yapının özel sektörün devreye girmesiyle çok daha başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

‘’TÜRKTOB ve Alt Birliklerin Kurulması Sektörde Sinerji Yarattı’’

2004 yılından bu yana tohumculuk sektörünü ve ıslahçı haklarını düzenleyen yasaların ve ikincil mevzuatların uygulamaya geçmesinin, politik ve teknik konularda çalışan uluslararası kurumlarda söz sahibi olunmasının ve TÜRKTOB ve Alt Birliklerin kurulmasının sektörde sinerji yarattığını anlatan Yılmaz, bunun sonucu olarak sertifikalı tohum ve fide, fidan ve süs bitkileri üretimlerinin rekorlar kırarak arttığını ifade etti.

‘’Üretim Miktarı ve Kalite Sürekli Artıyor’’ 

Yılmaz, ‘’ Ülkemizde 2008 yılında 290 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi, özellikle TÜRKTOB ve Alt Birliklerin kurulması, sektörel birlikteliğin yakalanması ile birlikte 2010 yılında 495 bin tona, 2012 yılında 647 bin tona, 2014 yılında 775 bin tona, 2016 yılında ise 958 bin tona çıkmıştır.

Fide üretimine baktığımızda rekor seviyede artışları tespit edebiliyoruz. Örneğin 2000 yılında 150 milyon adet olan fide üretimi, 2010 yılında 2 milyar 600 milyon adede, 2013 yılında 3 milyar 500 milyon adede, 2016 yılında ise 4 milyar adede çıkmıştır.

2006 yılında 77 milyon adet olan Meyve ve Asma Fidanı ile aynı kategoride değerlendirilen çilek fidesi üretimlerimizde 2012 yılında 81 milyon adede, 2016 yılında ise 138 milyon adede yükselmiştir.

Süs bitkilerinde ise iç mekan saksılı süs bitkileri, dış mekan süs bitkileri ve çiçek soğanları dahil olmak üzere üretimimiz 1 milyar 500 milyon adet olmuştur. 

Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ve Ziraat Bankası’nın sektöre verdiği destek ve kredilerin tohumculuk sektörünün gelişiminde çok etkilidir’’ ifadelerini kullandı.

‘’Dış Ticaret İhracat Lehine Gelişiyor’’

Dış ticaret rakamlarına da değinen TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, ‘’ Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile kendine yeterli bir tarımsal ürün arzını rahatlıkla sağlayacak konumdadır. Türkiye Tohumcular Birliği olarak,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte ortak amacımız; ithalat rakamlarını en aza indirmektir. 2016 yılı rakamları bu amaçlarımızı destekler niteliktedir. Tohumda 2004 yılında 35 milyon dolarlık bir ihracat yapıyorduk, 2015 yılında bu rakam 115 milyon dolar oldu. 2016 yılına baktığımız zaman ihracatımızın 153.5 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Bu miktar 2004 yılına göre % 436,  2015 yılına göre % 49.4 oranlarında artış anlamına geliyor. Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri ve fidan ihracatının da eklenmesiyle geçen yıl 202 milyon dolar olan ihracatın 262 milyon dolara çıktığı görüyoruz.

2015 yılında % 70 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2016 yılında % 89’a ulaşmıştır. Son 15 yılda ihracatını 8 kat arttıran başka sektör yoktur. Türkiye 76 ülkeye tohum ihraç etmektedir. Küresel tohum ticaretinde dünyada ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz.’’ dedi.

‘’ Tohumculuk Sektörünün Yol Haritası Hazır’’

Türkiye Tohumcular Birliği’nin TÜBİTAK / Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) katkılarıyla hazırladığı Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’ne de değinen Yılmaz,  proje ile tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerin yükseltilerek, yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını anlattı.

‘’ TSÜAB Çalıştayı İhlallerin Azalması İçin Çok İsabetli Oldu’’

Tohumculuk sektöründe ARGE çalışmalarına daha çok kaynak aktarılması ve destek verilmesi gerektiğini, sektörün en önemli sorunun kayıt dışı üretim ve ticaret olduğunu önemle vurgulayan Yılmaz, üretim, ticaret, sertifikasyon ve fikri mülkiyet hakları konusunda yaşanan ihlallerin azalması ve sorunların çözümü açısından TSÜAB’ın çalıştayının ana temasının ‘’Tohumculukta Etik Kurallar’’ olarak belirlenmesinin çok isabetli bulduğunu kaydetti.

***

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ramazan Kaplan ise tohum konusunun ahlaki boyutunun millet ölçeğinde çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti. Kaplan, etik kurallar konusunda tüm sektörlerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, tohumculuk sektörünün etik konusunu gündemine almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.   

***

 ‘’ Yasal Düzenleme ve Destekler Sektöre Olan İlgimizin Göstergesidir’’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal açılış konuşmasında, bitkisel üretimin temeli olan tohumun üretimi etkileyen en önemli girdi olduğunu, diğer tüm değişkenler sabit kalsa bile sadece tohumu değiştirmekle çok ciddi verim artışları sağlanabileceğini, tarım topraklarının azalmasının ve nüfusun artmasının tohumun önemini her geçen gün daha da arttırdığını söyledi.    

Tohumculuk endüstrisine küresel ölçekte bakıldığında özel sektörün rolünün büyük olduğunu kaydeden Güldal, ticari ve teknik kuralların uluslararası kurumlar tarafından belirlendiğini, Türkiye’de de uluslararası kurumlarla eşgüdüm içinde çalışıldığını vurguladı.

Dünyada 45 milyar dolarlık ticari hacme sahip olan tohumculuk sektöründen Türkiye’nin daha çok pay alması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın son 15 yılda çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini ve destekler verdiğini anlatan Güldal, bundan sonrada çiftçilerin ve sektörün talepleri doğrultusunda daha sıkı bir işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Sertifikalı tohum kullanan yaklaşık bir buçuk milyon çiftçiye 2005 yılından bu güne kadar yaklaşık 1 milyar lira, sertifikalı fide ve fidan kullanarak bağ-bahçe tesis eden 84 bin çiftçiye 351 milyon lira, sertifikalı tohum üreten kuruluşlara da 2008 yılından bu yana verilen 330 milyon lira destekle birlikte toplamda 1,7 milyar lira aktarıldığı söyleyen Güldal, yapılan yasal düzenleme ve destekler sayesinde artan üretim ve ihracat rakamlarını hatırlattı.

‘’ Sektörün Gelişimini Devam Ettirmesi İçin Etik Kurallara Uymak Şarttır’’

Büyüklük açısından dünyada 3.olan Ankara’da kurulu Tohum Gen Bankasının, tohumluk test merkezlerinin sayısının ve ARGE çalışmalarına verilen desteklerin artışının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sektöre verdiği önemin göstergesi olduğunu vurgulayan Güldal, etik kurallara uyulduğu takdirde çiftçiler ile firmalar arasındaki zaman zaman yaşanan sorunların en aza ineceğini kaydetti.

Tohumculuk sektörünün sertifikalı tohumluk üretimini 2 milyon tona, ihracatını ise önce 2 katına sonra 500 milyon dolara çıkarma hedefine doğru ilerlediğini ifade eden Güldal, ‘’Bu süreçte en büyük destekçiniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdır’’ dedi.

TSÜAB Çalıştayı TÜRKTOB ve TSÜAB Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer’in başkanlığında yapılan ‘’ Tohumculukta Etik Kurallar’’ konulu panelle devam etti.

TSÜAB Disiplin Kurulu Üyesi İsmail Aydın Atasayar ve TÜRKTOB Hakem Kurulu Başkanı Serdar Mart’ın  panelist olarak yer aldığı oturumda tohumcuklukta etik kuralların tanıtımı yapıldı ve ettik kuralların ihlali halinde gerçekleşecek yaptırımlar anlatıldı.

Ardından TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen ‘’ Tohumluk Üretimi ve Pazarlamasında İhlaller’’ paneline geçildi.

  • Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım, ‘’ Tohumluk Üretimi ve Pazarlamasında İhlaller Nelerdir?’’
  • Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, ‘’   Tohumluk Üretimi ve Pazarlamasında Yaşanan İhlallerin Ülke Ekonomisine Zararı’’
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı, ‘’ Tohumluk Üretimi ve Pazarlamasında Yaşanan İhlallerin Devlet Tarafından Değerlendirilmesi’’
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müffettişi Dursun Görmüş, ‘’Tohumluk Üretimi ve Pazarlamasında İhlaller İle İlgili Çözüm Önerileri’’ konulu sunumlarını yaptı.

Çalıştayın ikinci gününde;

  •  Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) Yasadışı Tohumculuk Uygulamaları Çalışma Grubu Başkanı Antonio Vıllarroel, ‘’ Fikri- Sinai Mülkiyet Hakları ve Yasal Olmayan Tohumculuk Uygulamaları Konusunda ISF’nin Görüşü’’
  • TSÜAB Başkanı Burhanettin Topsakal, ‘’ TSÜAB’ın ISF Komitelerine Katkısı’’
  • Kurak Alanlar Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) Afrika Tohum Bölümü Başkanı Dr. Zewdie  Bıshaw, ‘’ Afrika’da Tohumculuk ve Ticaret Olanakları’’
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Dairesi’nden Zafer Yaşar, ‘’ Tohumculuk Destekleri ve Uygulamalardaki Yenilikler’’ konulu sunum ve konuşmalarını yaptı.

Yapılan her sunum sonrası katılımcıların tüm soruları ayrıntılarıyla cevaplanırken, çalıştay TSÜAB Yönetim Kurulu ve üyelerinin katıldığı İstişare Toplantısı ile sona erdi.  

02

03

04

05

06 (2)

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19