TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Türkiye Tohumcular Birliği 10. Olağan Genel Kurul İlanı

 Türkiye Tohumcular Birliği  10. Olağan Genel Kurul İlanı
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 10. Olağan Genel Kurulu, 9 Aralık 2017 Cumartesi Günü saat 09.00’da Latanya Hotel, Akay Caddesi Büklüm Sokak No:1 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresinde toplanacaktır. Gündem için tıklayınız.

                                               TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ

                                                 10. OLAĞAN GENEL KURULU

GÜNDEM

25 Kasım 2017 (Çoğunluk Sağlanmazsa 9 Aralık) 2017 Cumartesi:

Saat : 09:00 – 10:00 Kayıt

        10:00- 17:00   

1.Yoklama ve Açılış,

2.Başkanlık Divan'ının Oluşturulması ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarını İmzalaması  Yetkisinin Verilmesi,

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4.Açılış Konuşmaları,

5.Gündemin Görüşülmesi ve Onaylanması,

6.Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun, Mali Raporların Ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi,

7.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

8.Bütçe Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

9.Hakem Kurulu Raporunun Sunulması,

10.Dilek ve Temenniler,

11.Kapanış.

                                                 

                                                            Tarih : 9 Aralık 2017

Yer : Latanya Hotel, Akay Caddesi Büklüm Sokak No:1 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA