TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB BAŞKAN YRD. VE BİSAB BAŞKANI SELAMİ YAZAR: TARIMDA KENDİNE YETERLİLİK TOHUMA VE BİTKİ ISLAHÇISINA SAHİP ÇIKMAK İLE BAŞLAR

TÜRKTOB BAŞKAN YRD. VE BİSAB BAŞKANI SELAMİ YAZAR: TARIMDA KENDİNE YETERLİLİK TOHUMA VE BİTKİ ISLAHÇISINA SAHİP ÇIKMAK İLE BAŞLAR

TÜRKTOB BAŞKAN YRD. VE BİSAB BAŞKANI SELAMİ YAZAR: TARIMDA KENDİNE YETERLİLİK TOHUMA VE BİTKİ ISLAHÇISINA SAHİP ÇIKMAK İLE BAŞLAR

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selami Yazar bir ülkenin tarımda kendine yeterli olması için tohumuna ve bitki ıslahçısına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) 2022 Yılı Staj Programı'nın açılışında gençlere hitap eden BİSAB Başkanı Selami Yazar, ''Tarımsal üretimin ana kaynağı tohum ve dolayısıyla tohumculuk sektörü. Tohumculuk sektörünün başlangıcı ve en temel unsuru da ıslah çalışmaları. Islah çalışmaları insanlığın var oluşundan itibaren başladı. İnsanoğlu beslenmek için en iyi bitkileri seçe seçe ıslah çalışmalarının temelini oluşturdu. Erkekler avcılık yaparken kadınlar seçme işini yani ıslahı gerçekleştirdiler. Dünyadaki ilk ıslahçılar kadınlardır.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra 1925 yılında ilk olarak ıslah ve tohum kurumları kuruldu. Buralarda çalışanlar tüm ülkeyi at, katır, eşek sırtında dolaşarak buğday, arpa ve diğer bitki çeşitlerini topladı. İçlerinden seçim yaparak, seleksiyon yaparak ıslaha başladılar. Amaçları insanlarımızı doyurmaktı. Zaman içinde devletin ve BİSAB'ın çalışmalarıyla ıslahçı sayımız arttı. Nitelik ve nicelik açısından çok büyük gelişmeler yaşadık. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte verimimiz ve kalitemiz yükseldi. Örneğin o yıllarda dekara 60 -70 kilogram olan buğday verimimiz şimdi 270 kilograma yükseldi. Biz bunu da yeterli görmüyoruz ve çalışmalarımıza büyük bir ivme ile devam ediyoruz. Biz ıslahçılar olarak insanlığı kaliteli ve yeterli gıda ile doyurma misyonumuzu tam olarak anlatamadık. Haksız ithamlara maruz kalıyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Oysaki pandemi döneminde tarımın ve gıdanın, bir ülkenin bu konularda kendine yeterli olmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Tohumunuza ve ıslahçınıza sahip çıkarak. Siz gençler bu misyonu daha da güçlendireceksiniz ve bizim eksiklerimizi tamamlayacaksınız.

Bakınız pandemi döneminde tohumcularımız, ıslahçılarımız ara vermeden özel izinlerle çalıştı. Bu devletimiz ile TÜRKTOB ve alt birliklerinin iş birliği ile çalışmalarıyla oldu. Türkiye tohumda kendine yeterli bir ülkedir.

Tüm bitki üretim materyallerinde ihracatımız, ithalatımızdan fazladır. Tohumda da çok az bir dış ticaret açığı kalmıştır. Bu dış ticaret açığı üretim yetersizliğinden değildir. Arz - talep dengesine göre ülkemizde üretilmeyen çeşitlerin bir bölümünü ithal ediyoruz.

40 yıl önce 2 tohum firmamız vardı, şimdi bu sayı 1042 oldu. Her geçen gün millî çeşit sayımız artıyor. Sertifikalı tohum üretimimiz yükseliyor.'' dedi. Yazar, gençlere şöyle seslendi: ''Bizler de sizin gibi ziraat fakültesinde staj yaptık. Sizler çok şanslısınız. Tohumluk üreten firmalarımızda staj yapacaksınız. Burada teorik eğitim aldıktan sonra pratik olarak o firmalarda eğitiminizi pekiştireceksiniz. Tohumun, tohumculuğun, ıslahın, üretimin ne olduğunu fiili olarak göreceksiniz. Size bir tavsiyem var. Stajda öğrendiklerinizi, size verilen iş ve görevleri angarya olarak algılamayın. Stajda teknikerlerin, personelin uzun yıllar boyunca biriktirdiği tecrübeden, birikimden faydalanacaksınız. Kendinize güvenerek iş hayatına gireceksiniz. Soru sormaktan çekinmeyin. Şimdi soru sormakta çekinirseniz, ziraat mühendisi olduğunuzda soru sormakta daha da zorlanırsınız. Şu anda size eğitim veren hocalarımıza, araştırma enstitülerinden gelen tecrübeli araştırmacı arkadaşlarımıza aklınıza takılanları mutlaka sorun, öğrenin.'' Yazar stajyerlere TÜRKTOB ve alt birlikleri ile tohumculuk sektörü hakkında bilgiler de verdi.

TSÜAB Staj Programı ile ilgili haberin tamamına https://www.tsuab.org.tr/duyurudetay/53325 adresinden ulaşabilirsiniz.