TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB BAŞKANI YILMAZ; ‘’KAYIT DIŞI TOHUM SATIŞININ ÖNLENMESİ İÇİN TARIM BAKANLIĞINA VE TODAB’A BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR’’

TÜRKTOB BAŞKANI YILMAZ; ‘’KAYIT DIŞI TOHUM SATIŞININ ÖNLENMESİ İÇİN TARIM BAKANLIĞINA VE TODAB’A BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR’’

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) 11. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.

***

9-10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Kurula Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve bağlı Alt Birliklerinin yöneticileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

  • ‘’Sertifikalı Tohumluk Kullanımın Geldiği Nokta Başarımızın Göstergesidir’’

Genel Kurul TODAB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin’in açış konuşmasıyla başladı.  ‘’ TÜRKTOB ve Alt Birliklerin kuruluşundan bu yana aradan geçen 10 yıl içerisinde, Türkiye Tohumcular Birliği ve diğer Alt Birliklerimizle birlikte, görev alan tüm arkadaşlarımızla sektörümüze ve üyelerimize güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Ülkemizin sertifikalı tohumluk kullanımının bugünkü geldiği nokta bunun apaçık göstergesidir.’’ şeklinde konuşan TODAB Başkanı Mehmet Şahin, mevcut Yönetim Kurulunun 2 yıl içinde yaptığı çalışmaları anlattı.

  • Son 2 Yılda Yapılan Çalışmalar

Şahin konuşmasında özetle şunları söyledi; ‘’ Yetkilendirilmiş bayilerin TODAB’a üye olanlarının oranını % 65’ ten %85’e çıktı. Üye sayımız 6 bin 500’ü geçti. Sertifikalı tohumluğun yaygınlaştırılması ve üyelerimizin faaliyetlerinin kolaylaştırılması için 2017 yılında hazırladığımız reklam filmimiz eylül- aralık döneminde 20 tv kanalında çok sayıda yayınlandı. Haber Bültenlerimiz periyodik olarak yayınlanmaya devam etti. Ülkemizde Yetiştirilen Bitkisel Ürünlerin Çeşit Bazında (Tohum, Fidan, Fide) Talepleri ve Satılan Miktarları ile Yaygınlıklarının Tespiti Projesi çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Genel İstişare ve Sertifikalı Tohumluk İstişare ve Tanıtım toplantılarımız geleneksel bir hale dönüştü. Üyelerimizin, aynı zamanda tohumluklarını ihraç etmesine imkân sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz Sektörel Ticaret Heyeti programlarının 3.’sü 21-25 Mayıs 2017 tarihlerinde İran –Tahran’a gerçekleştirdik. Her fırsatta üyelerimizi, tohumluk sezonunda yerinde ziyaret ederek görüş alış-verişinde bulunduk.

TÜRKTOB ve diğer alt birliklerin katılımı ile TÜBİTAK- Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) işbirliğinde 1 buçuk yıllık yoğun bir emek sonunda Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi tamamlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Biz de Alt Birlik olarak hem yönetim, hem personel hem de üyelerimizle birlikte çalışmalara iştirak ettik.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRKTOB ve Alt Birliğimiz ile diğer Alt Birliklerin çalışmaları sonucunda; 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 24. Maddesinde yer alan, “Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından kesilecek komisyon oranı” binde 3’ ten binde 1’e düşürülmüş oldu.’’

  • ‘’Çözüm Bekleyen Sorunlarımız Var’’

TODAB Başkanı Mehmet Şahin çözüm bekleyen sorularını ise şöyle özetledi; ‘’Üye olmayanlar ile kaçak tohum satışlarına çözüm bulunamamıştır. Üyelerimizden her yıl şikayetler gelmeye devam etmektedir. Bu konuda İl Müdürlüklerince denetimlerin daha etkin yapılmasını arzu etmekteyiz. Piyasa denetiminde, Birliğimize ve Alt Birliğimize gelen şikayet konularının denetlenmesinde, Birlik ve/veya Alt Birliğimiz elemanlarının da müşahit olarak bulunmasının sorunun çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yurt içinde üretilmiş sertifikalı tohumluğu kullanımının desteklenmesi ile ilgili tebliğde, fatura kesen tohumluk Bayinin ilgili Alt Birliğe üye olma şartı aranması tebliğ veya uygulama talimatlarında yer almasının sağlanması da önerilerimiz arasında yer almaktadır.’’

***

  • ‘’1 Milyon Ton Üretim Yetmez, 2 Milyon Ton Üretmeliyiz’’

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ise tohumculuk sektöründe yaşanan gelişmelerin tarihini kısaca anlattıktan sonra özellikle 1980’li yıllardan sonra özel sektörün devreye girmesiyle başlayan dönüşümden söz etti.

Yılmaz, ‘’TÜRKTOB ve diğer alt birliklerin yaptığı çalışmalar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği desteklerle Türkiye 2017 yılında 1 milyon 50 bin ton sertifikalı tohum üretimi gerçekleştirmiştir. Hedefimiz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ihtiyacımızın %80’ini üretir duruma gelmektir. Başka bir ifadeyle 2 milyon ton sertifikalı tohum üretmeliyiz.

Türkiye Tohumcular Birliği kurulmadan bir yıl önce (2007 yılında) %38 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2017 yılında %73’e çıkmış, fide, fidan ve süs bitkileri eklendiğinde bu oran %92 olmuştur.

Türkiye 2017 yılında 80 ülkeye 44 bin ton tohum karşılığı 136 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. 40 bin ton tohum karşılığı 185 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.’’ ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sektörün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından etkin piyasa denetiminin yapılmasını, kayıt dışı satışın önlenmesini istedi.

  • ‘’Belediyelerin Tohum Selektörleri Bizi Kaygılandırıyor’’

Yerel yönetimlere seslenen Yılmaz, ‘’ Özellikle büyük şehirlerde onlarca tohum selektörü kurularak ürünün işlenmesi ve bunun çiftçilere dağıtılmasının bitkisel üretime olumsuz etki yapacağını ve kaliteli sertifikalı tohumluk dağıtımını azaltacağı yönünde kaygılarımız var. Bu noktada Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve birliklerimizin gerekli tedbirleri alması gerekiyor.’’ dedi.

***

TODAB, 11. Olağan Genel Kurulu, açış konuşmalarının ardından resmi gündemin uygulanmasıyla devam etti. Genel Kurul’a katılan üyelere, 2017 yılı faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali raporlar okundu. 2017 yılına ait raporlar oy birliği ile ibra edildi. Ardından 2018 yılı çalışma programı ve 2018 yılı tahmini bütçesi de oy birliği ile onaylandı. 10 Haziran 2018 günü yapılan seçimde ise organlar belirledi.

 

STİKLAL MARŞI

SALON GENEL

KAMİL YILMAZ

MEHMET ŞAHİN

DİVAN (1)

AYKUT HACIOĞLU