TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Künye

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DERGİSİ

 

İMTİYAZ SAHİBİ

Türkiye Tohumcular Birliği Adına

Savaş AKCAN

 

Genel Yayın Yönetmeni

S. Ahmet BAĞCI

 

Yazı İşleri Müdürü

Murat ERCİYAS

 

Haber Müdürü

Galip Umut ÖZDİL

 

Yayın Kurulu

Ahmet BALKAYA – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 Ahmet TAMKOÇ – Selçuk Üniversitesi

Ali Osman SARI - GTHB - TAGEM

 Ali ÜSTÜN – Özel Sektör

Atilla AŞKIN – Süleyman Demirel Üniversitesi

Bahriye GÜLGÜN – Ege Üniversitesi

Celal TUNCER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Fahri HARMANŞAH - Özel Sektör

Hasan ÇELİK - Emekli Öğretim Üyesi

Kamil YILMAZ – Özel Sektör

 M.Emin ÇALIŞKAN - Niğde Üniversitesi

Mustafa YILDIRIM - Gümüşhane Üniversitesi

Necmi BEŞER - Trakya Üniversitesi

Neşet ARSLAN - Ankara Üniversitesi

Ramazan AYRANCI - Kırşehir Üniversitesi

Süleyman KARAHAN - Özel Sektör

Taner AKAR - Akdeniz Üniversitesi

Ümit Bayram KUTLU - GTHB - BÜGEM 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Türkiye Tohumcular Birliği
Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Libra Kule No:21 / Kat: 1 Balgat - Çankaya - Ankara

Tel : 0 312 47281 72 – 73   Faks : 0312 472 81 93

 

E-Posta : dergi@turktob.org.tr

 

FOTOĞRAF SEÇİMİ

Murat Ş. ACAR

 

YAYIN TÜRÜ

Üç Ayda Bir Çıkarılan Yerel Yayın