TÜRKTOB'DAN BİR İLK DAHA: AR-GE ÇALIŞTAYI

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından düzenlenen Tohumculukta Araştırma –Geliştirme (Ar-Ge) Çalıştayı’nda konunun tüm paydaşları bir araya geldi. Mevcut durum, sorun ve çözüm önerileri biz havuzda toplandı. 

****

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 26-27 Mart tarihlerinde Ankara’da Tohumculukta Araştırma - Geliştirme (Ar-Ge) Çalıştayı düzenledi. 

Moderatörlüğünü TÜBİTAK – Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) yaptığı çalıştaya, TÜRKTOB ve Alt Birlik Temsilcileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.       

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, tohumculuk sektöründe Ar-Ge’nin ‘olmazsa olmaz’ bir faaliyet alanı olduğunu ve çalıştayın Ulusal Tohumculuk Sektörü Stratejik Planı’nın en önemli ayaklarından biri olacağını kaydeden Gençer, "45 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan dünya tohumculuk sektöründen daha fazla pay alabilmenin en önemli yolu Ar-Ge çalışmaları sonucu yeni bitki çeşitlerinin üretime sokulmasıdır’’ ifadelerini kullandı.

‘’Ar-Ge’de neredeyiz ve nerede olmalıyız, Ar-Ge politikamız ne olmalı? ’’ sorularının cevaplarını aramak için bir araya gelindiğini söyleyen TÜRKTOB Başkanı Gençer, ‘’Çalıştayın sonuçları hem Ulusal Tohumculuk Sektörü Stratejik Planı’nın omurgası olacak hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile paylaşılacak’’ şeklinde konuştu.         

***

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman Sarı da,sadece Ar-Ge başlığı ile bir çalıştay yapılmasının sektör için çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Ar-Ge’nin gıda güvenliği ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için çok önemli olduğunu, son yıllarda GSYH’dan Ar-Ge’ye ayrılan payın binde 3 seviyelerinde yüzde 1’e çıktığını hatta geçtiğini hatırlatan Dr. Ali Osman Sarı 1925 yılında Tarım Bakanlığı tarafından kurulan ilk ıslah istasyonundan bu yana çok yol alındığını, 2004 yılında yürürlüğe giren Islahçı Hakları Kanunu ile 2006 yılında yürürlüğe giren Tohumculuk Kanunu’nun adeta bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.  

Bakanlığın teşvik ve destekleme politikasıyla, sertifikalı tohum kullanımının ve özellikle tarla bitkilerinde tescil ettirilen çeşit sayının arttığını, buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerde sağlanan verim artışlarının sevindirici olduğunu vurgulayan Dr.Sarı, kamu – özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi için atılan adımları anlattı.

Bu güne kadar, 30 araştırma enstitüsünde 138 özel kurum ve sivil toplum örgütüyle, 195 Ar-Ge projesinin yürütüldüğünü hatırlatan TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Sarı, başvuruları ocak ayında başlayan 1 nisan tarihinde kapanacak olan Ar-Ge destekleri hakkında da şunları söyledi; ‘’  Bu desteklerden üniversiteler, STK’lar ve özel sektör kuruluşları yararlanabiliyor. Biz şimdiye kadar 292 proje destekledik ve hali hazırda destekliyoruz. Yaklaşık 50 milyon Tl kaynak ayırdık. Ancak bu projelerde özel sektörün payı yüzde 20. Biz daha fazla olmasını istiyoruz, kışlık sebzeler başta olmak üzere sebze tohumluğuna yönelik Ar-Ge çalışmalarının artması gerekiyor. ’’

***

Ar-Ge Çalıştayı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser’in sunumuyla devam etti.

Dr. Vehbi Eser sunumunda; tohumculuk sektörü açısından Ar-Ge ve Ar-Ge’nin amaçları konusunda bilgi tazeledi.

Yeni bilgi ve bulguların elde edilmesi, yeni yöntem ve ürün geliştirilmesi, yöntem ve ürün kalitesi ile standardın yükseltilmesi, yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi şeklinde özetlenen Ar-Ge’nin, amaçlarını da; sistemli çalışmayı kurumsallaştırmak, daha az kaynak ile daha hızlı iş yapmak, teknolojik rekabette üstünlük sağlamak, pazar payı oranını ve piyasada güvenirliliği artırmak ve işletme karını maksimize etmek şeklinde açıklayan Dr. Vehbi Eser, Ar-Ge yönetiminin zor olduğunu ve bilgi birikimi, uzmanlık ve sabır istediğini belirtti.

‘’Ar-Ge’ye yapılan harcamalar, kısa, orta ve uzun vadede geri dönebilir, belki de hiç dönmeyebilir, işin doğasında risk vardır, Ar-Ge’ye yaptığınız yatırımda risktir, yapmadığınız yatırımda risktir ’’ şeklinde konuşan Dr. Eser, tohumculukta araştırma geliştirme çalışmalarının basamak ve yöntemlerinden söz etti.

‘’ Bu ürün firma, kurum, Türkiye ve dünya için önemli bir ürün mü? ‘’ sorusunun işin ilk basamağını oluşturduğunu vurgulayan Dr. Vehbi Eser, bu sorunun cevabına göre diğer basamakların oluşturulabileceğine işaret etti.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve BİSAB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser sunumuna özetle şöyle devam etti; ‘’ Ar-Ge sistematik, amacı ve hedefi belli olan, organize, analitik bir çalışmadır. Ölçülebilir, sürekliliği olan, sade ve anlaşılır faaliyetelerdir. Ar-Ge’de başarılı olmanın koşulları; yönetimin bu işe inanması ve yeterli finansal kaynağı sağlamasıdır. Ardından en önemli unsur nitelik ve nicelik açısından yeterli personeldir.’’

Ar-Ge’ye yapılan yatırımların geri dönüşü için piyasa taleplerine uygun olarak çalışılması gerektiğinin altını çizen Dr. Vehbi Eser, ardından etkin bir tanıtım yapılmasının ve pazarlama yönteminin doğru kurgulanmasının şart olduğunu ifade etti.

Dünya tohumculuğu ile Türk tohumculuk sektörünü geniş bir perspektifte ve güncel rakamlarla değerlendiren Dr. Vehbi Eser, sektörün her kademede nitelikli insan kaynağına gereksinimi olduğunu kaydettikten sonra,  eğitim ve tanıtım çalışmaları,  iç ve dış pazar için yapılacak araştırmalar ve yeni pazarların oluşum stratejilerinin önemine değindi.

‘’Sadece devletten destek beklemeyeceğiz, sektör içi destekleme sitemini kurmalıyız’’ şeklinde konuşan Dr. Eser, yayın ve dökümantasyon çalışmalarının, bilgi ve teknolojiye erişim desteklerinin, bitki ıslahı konusunda doğrudan yardımlarınve sektörel iş birlilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

***

İki gün boyunca devam eden çalıştay, mevcut durum tespiti, öneri geliştirme ve detaylandırma oturumlarının ardından değerlendirme oturumu ile sona erdi.