TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Yeni bitki çeşitleri ve bitki ıslahı konusunda hak sahipleri ile karar vericiler buluştu

Yeni bitki çeşitleri ve bitki ıslahı konusunda hak sahipleri ile karar vericiler buluştu
Ankara Barosu, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB) tarafından düzenlenen 'Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları' konulu panel 11 Nisan 2015 tarihinde Antalya'da yapıldı.

Ankara Barosu, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB) tarafından düzenlenen 'Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Bitki Islahçı Hakları' konulu panel 11 Nisan 2015 tarihinde Antalya'da yapıldı.

Panele,  Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli, BİSAB Başkanı Doç.Dr. Yalçın Kaya, TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı başta olmak üzere HSYK üyeleri, Yargıtay, Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ile diğer yargı organlarından hakim ve yetkililer, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV)  ve Türk Patent Enstitüsü temsilcileri katıldı.

TÜRKTOB ve bağlı birliklerin temsilcilerinin hazır bulunduğu ve 200'ü aşkın dinleyicinin takip ettiği panel, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli'nin açılış konuşması ile başladı.

- Egeli; ''Sürekli Gelişen Fikri Mülkiyet Hukuku İçinde Bitki Islahı Konusu Çok Önemlidir''

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli, Türkiye'deki fikri mülkiyet hukukunun çok hızlı bir şekilde geliştiğini ve bu gelişimde yargının çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Son Avrupa Birliği İlerleme Raporunda da bu gelişimin vurgulandığını belirten Egeli, ''Fikri mülkiyet hakları içinde bitki ıslahçı hakları diğer konulara göre biraz geride kaldı, bu eksikliği gidermek için hep birlikte bu paneli düzenledik, devamı da çok hızlı bir şekilde gelmedir'' şeklinde konuştu.

- Doç.Dr. Kaya '' Panelimizin Amacı Bitki Islahı Konusunda Hak Sahipleri İle Karar Vericileri Buluşturmak''

BiSAB Başkanı Doç.Dr. Yalçın KAYA ise, Türkiye'de hemen herkesin doğru bilgi sahibi olmadan yorum yaptığı alanlardan birinin de tohumculuk olduğunu, bu gerçekten hareketle BİSAB olarak çeşitli konularda panel,sempozyum, çalıştay gibi etkinlikler düzenlediklerini söyleyerek başladığı açılış konuşmasını şöyle sürdürdü; '' Çağımızın en önemli kötülerinden biri yetersiz bilgilerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmedir. Futbol ve siyasetten sonra herkesin fikir sahibi olduğu, yorum yaptığı alan ne yazık ki tohumculuktur. TÜRKTOB ve bağlı birlikler olarak kamuoyundaki yanlış bilgileri ve algıları ortadan kaldırmak amacıyla, bir çok toplantı yapıyor, yazılı ve görsel medyada sektörümüzü temsil ediyoruz. Bugünde TÜRKTOB ve BİSAB olarak yargı ve baro temsilcilerimizle birlikteyiz. Bitki ıslahçı hakları ve uygulamaları konusunda mevcut olan ve gelecekte ortaya çıkabilecek uyumsuzluklar- ihlaller konusunda mevcut kanunlar çerçevesinde  birbirimizi daha iyi anlamak için bu paneli düzenledik. Daha önce iki kez bitki ıslahçı hakları konusunda kendi sektörümüzü bilgilendirmek için çalıştay yapmıştık. Burada ki asıl amacımız ise; hak sahipleri ve karar vericileri bir araya getirerek, aynı amaçlar doğrultusunda doğrulara ulaşmak, adaletin hakkıyla tecelli etmesini sağlamaktır.''

- Doç.Dr. Kaya '' Hukuki Kararların Doğru Ve Hızlı Olması Türkiye'yi Küresel Rekabette Daha Güçlü Kılacaktır ''

Tohumculuk sektörünün bünyesinde çok sayıda dinamiği barındırdığını ifade eden BİSAB Başkanı Doç.Dr. Yalçın Kaya, tohumculuğun kısa sürede büyük ilerlemeler kaydettiğini, ancak değişik iklim ve çevre şartlarında, çeşitli ürün ve segmentlerde, çok sayıda paydaşla yapılan tohumculuk faaliyetleri içerisinde kanunlarda bulunan bazı boşluklardan yada yorum- görüş farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlıkların ortaya çıkmasının gayet doğal olduğunu söyledi.

''Önemli olan siz karar vericileri doğru bilgilerle donatmak ve sizi çok fazla vicdanınızla baş başa bırakmamak'' şeklinde konuşan BİSAB Başkanı Kaya, sektöre uluslararası boyutta yaşanan acımasız rekabette Türkiye'nin daha güçlü olması için, hızlı ve doğru karar almak çok önemlidir'' dedi.

-Yıldıray Gençer; '' Tohumculuk Kanunu Sektörümüz İçin Bir Milattır, TÜRKTOB ve Bağlı Birlikleri 27 Bin Üyesi İle Büyük Bir Güçtür''

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Yıldıray Gençer ise, sektörün geldiği noktanın değişik meslek gruplarıyla paylaşılmasının çok önemli olduğunu söyledi. ''Tohumculukta yaşanan gelişmelerin ve konu bazında çözülmesi gereken sorunların, çözüm önerileriyle birlikte siz değerli hukukçularımıza sunmak bizim için bir fırsat'' şeklinde konuşan Yıldıray Gençer, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden günümüze kadar geçen süre içindeki hukuki ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

2004 yılında yürürlüğe giren 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ile 2006 yılında yayımlanan tohumculuk sektörü ile birlikte Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile 7 Alt Birliğin kuruluşunu da düzenleyen 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'nun sektör için bir milat olarak kabul edildiğini kaydeden TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer, '' 1980'li yılların ortalarına  kadar sektör kamu ağırlıklıydı. Sektörün libere edilmesi, serbestleşmesi ile birlikte özel sektörün önü açılmış oldu. 80'li yılların ortasında özel tohumculuk firması sayısı 3 iken, bugün 660'a çıktı. Bugün TÜRKTOB, bağlı birlikleri ile birlikte toplam 27 bin üyeye ulaşarak sektörü temsil eden büyük bir güç oldu'' dedi.

Dünya'da 45 milyar dolara ulaşan tohumluk ticaret hacminden Türkiye'nin 1 milyar dolar pay aldığını, bu açıdan Türkiye'nin ilk 10 ülke içinde olduğunu kaydeden TÜRKTOB Başkanı Gençer, '' 70'i aşkın ülkeye 150 milyon dolar ihracat yapan bir sektörüz. 10 yıl önce 145 bin ton sertifikalı tohumluk üreten bir Türkiye vardı, şimdi 776 bin ton üreten bir Türkiye var'' şeklinde konuştu.

-Yıldıray Gençer; '' Haklarının Korunacağını Bilen Islahçılarımız, Var Güçleriyle Çalışıyor''

2004 yılında yürürlüğe giren 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun'un panelin konusu itibari ile çok önemli olduğunu, kanunun ıslahçıları, bilim insanlarını motive ettiğini ifade eden Gençer, '' Islahçılarımız kanun çıkmadan önce haklarının korunamayacağı düşüncesiyle yaptıkları çalışmaları ortaya çıkarmakta imtina edebiliyorlardı, şimdiyse yeni çeşitlerin geliştirilmesi için var güçleriyle çalışıyorlar'' dedi.

Yeni çeşitlerden doğan her türlü hakkın en etkin şekilde korunması için paneli düzenlediklerini kaydeden Gençer, her konunun yargıya taşınmasının yargının iş yükünü artıracağını, bu nedenle TÜRKTOB bünyesinde  faaliyet gösteren Hakem Kurulu'nun oynayacağı rolün de çok önemli olduğunu kaydetti.  

- Mehmet Sığrıcı; '' Sertifikalı Tohumluk Üretim ve Kullanım Destekleri Artacak''

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına söz alan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı ise; Bakanlığın, tohumculuk sektörünü bitkisel üretimin temeli olarak gördüğünü ve  2005 yılında başlayan sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi desteği ile 2008 yılında başlayan kullanım desteklerinin bunun somut sonuçları olduğunu söyledi.

Artan dünya nüfusunu, yaşanan iklimsel olumsuzlara ve tarım topraklarının azalmasına rağmen yeterli ve güvenli bir şekilde doyurabilmenin ilk şartlarından birinin verimi artırmak olduğunu kaydeden Mehmet Sığırcı, ''Verimi artırmanın en etkin yolu kaliteli tohumluk üretmek ve kullanmaktır. Kaliteli tohumluk üretmek demek araştırma-geliştirme çalışmalarına (Ar- Ge) önem vermekle demektir. Bu yüzden Bakanlığımız Ar-Ge'ye de çok büyük destekler veriyor'' dedi.

Bakanlığının uyguladığı politikalar ve verdiği destekler ile TÜRKTOB'a bağlı özel sektörün gayretleriyle 2002 yılında yüzde 30 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının şimdi yüzde 79'a çıktığını hatırlatan Mehmet Sığırcı, tohumculukla ilgili tüm şehir efsanelerinin sona erdiğini söyledi.

2015 yılında ise, sertifikalı tohum kullanımının yüzde 20 arttığını, kullanım desteklerinin ise yüzde 40 oranında artacağını söyleyen Mehmet Sığırcı, sertifikalı tohumluk üretim kullanımının artırılması için çalışmalarımız devam edecek'' mesajı verdi.   

Açılış konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. S. Ahmet Bağcı başkanlığındaki 1. Oturuma geçildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Hasan Çelen-Türkiye'de Bitki Islahçı Hakları Mevzuatı, BİSAB Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yılmaz-Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Bitki Islahçı Haklarının Korunması Kanunu, UPOV Temsilcisi Jun Koıde- UPOV'un Misyonu ve Dünyadaki Uygulamalar ve Türk Patent Enstitüsünden Dr. Ayşegül Demircioğlu - Biyoteknolojik Ürünlerin Patent Uygulamaları ve Fikri Mülkiyet Hakları konulu sunumlar yaptı.    

Panelin 2. Oturumu ise, Yargıtay 19.Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir başkanlığında yapıldı.

Bu oturumda Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (TSÜAB) Hukuk Müşaviri Dr. Ayşe Saadet Arıkan - Fikri Mülkiyet Hakları Sistemine Genel Bakış, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.  Ayşe Odman Boztosun - Hukuki Açıdan Yeni Bitki Çeşitleri Kavramı, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Türkay Alıca- Türkiye'deki Bitki Islahçı Haklarıyla İlgili Hukuk Davaları Uygulamaları, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Dr. İhsan Baştürk-  Türkiye'deki Bitki Islahçı Haklarıyla İlgili Ceza Davaları Uygulamaları ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Zehra Özkan - Yeni Bitki Çeşitleri Kanunu Çerçevesinde Çiftçi İstisnası ve Uygulamaları konulu sunum gerçekleştirdi.

Oturumların ardından soru - cevap bölümünde katılımcıların tüm sorularına panelistler tarafından kapsamlı yanıtlar verildi. 

bisab-baro-baskan-kursu

bisab-yalcın-kursu

bisab-yıldıray-kursu

bisab-sıgırcı-kursu

bisab-1.oturum

bisab-2.oturum

bisab-genel-ust

bisab-yıldıray-plaket-baro

bisab-yıldıray-plaket

bisab-yalcın-japon-plaket

bisab-toplu