TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Yılmaz, ’Ar-Ge’ye verilen destekler artmalı, geri dönüş süreleri uzatılmalı’

Yılmaz, ’Ar-Ge’ye verilen destekler artmalı, geri dönüş süreleri uzatılmalı’
TÜRKTOB tarafından Tohumculuk Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. TAGEM, TÜBİTAK ve TKDK temsilcileri destekleme programlarını anlattı.

Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) düzenlediği Tohumculuk Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 21 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı.  

Toplantının açılışında konuşan TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz, tarım, gıda, tohum, su ve enerjinin içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem maddeleri ve sektörleri olduğunu ifade etti. Tüm ülkelerin ve sektörlerin ürettikleri bilgi, teknoloji, tecrübe, ürün ve yenilik ölçüsünde dünyada söz sahibi olduğunu kaydeden Yılmaz, son dönemde gelişmiş ülkelerin araştırma – geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına aktardıkları kaynaklarının arttığını hatırlattı.

-GSYİH’den Ar-Ge'ye Aktarılan Pay En Az % 2 Olmalı

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, ‘’ Son dönemde ülkemizde de Ar-Ge çalışmalarına aktarılan kaynak artıyor. Ancak bugün Güney Kore’ye baktığımızda gayri safi yurt için hasıladan (GSYİH) Ar-Ge’ye ayrılan pay %4’ün üzerinde, Japonya’da %4’e, ABD’de % 3 yakın. Avrupa Birliğine bakıyoruz ortalama %2 oranında. Türkiye’de ise hala % 1 seviyesinde. Devletimize ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına son yıllardaki destekleri için teşekkür ediyoruz. Ancak bu desteklerin tüm gelişmiş ülkelerin ortalamasına yani % 2’ye çıkmasını talep ediyoruz’’ dedi. 

-Geri Dönüş Süreleri Uzatılmalı

Konuya iki açıdan yaklaşılmasını tavsiye eden TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, desteklerin miktar olarak artışı kadar, kredilerin geri dönüş sürelerinin uzatılmasının önemli olduğunu belirterek, ‘’ Yatırım teşviklerinde, Ar-Ge desteklerinde ve işletme kredilerinde geri dönüş sürelerinin uzatılması gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde bu sürelere baktığımız zaman 20 ila 50 yıl arasında değiştiğini görüyoruz. Ülkemizde de 5 yıl, 10 yıl gerekirse 20 yıl uzatılmalıdır.  Ayrıca verilen desteklerin amacına uygun olarak harcanmasının daha etkin olarak kontrol edilmesi çok önemlidir’’ şeklinde konuştu. 

-Genç Bir Sektörüz, 200 Yıllık Firmalarla Yarış İçindeyiz

Dünyada tohumculukta ilk Ar-Ge çalışmalarının başlama tarihinin 1600’lü yıllara kadar gittiğini aktaran Yılmaz, Türkiye’de ise aynı çalışmaların 1920’li yılların ortalarında Tohum Islah İstasyonları ile başladığını, tohumculuk sisteminin ise 1960’lı yıllarda kurulduğunu hatırlattı. 

‘’Bizim sistemi yeni kurduğumuz yıllarda gelişmiş ülkeler klasik ıslah yöntemlerini bitirdi, biyoteknoloji çalışmalarına başladı. 1990’lı yıllarda ise gen teknolojisini geliştirmeye odaklanıldı’’ şeklinde konuşan Yılmaz,  ‘’Tohumculukta gelişmiş ülkelere baktığımızda hem 150 -200 yıllık bir geçmiş hem de çok güçlü bir Ar-Ge alt yapısı görüyoruz.  Ülkemizde ise 35 yıllık bir özel sektör ve 60- 70 yıllık kamu sektörünün birikimi var. Özetle ülkemizde tohumculuk sektörü çok genç.  1980’li yıllarda 15-20 firmayla başladık.  Bugün 770’i aşkın firmamız var ama ciro olarak istediğimiz seviyede değiliz’’ dedi.

Yılmaz sözlerini ‘’Daha çok çalışmamız, Ar-Ge yapmamız, emek vermemiz, üretmemiz, büyümemiz gerekiyor’’ diyerek tamamladı.

-TAGEM, TÜBİTAK ve TKDK Temsilcileri Sunum Yaptı

Tohumculuk Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Doç.Dr.Cengizhan Mızrak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığından Işık Aşar, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığından Dr. Fatih Sinan Esen ve Dilber Ayhan ile Tarım ve Kırsal Kalınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) Dr. Derya Özen’in sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.  

arge-toplantı-ankara-kamil-kursu

arge-toplantı-ankara-sunu1

arge-toplantı-ankara-sunu1-soru

arge-toplantı-ankara-sunu2

arge-toplantı-ankara-sunu2-soru1

arge-toplantı-ankara-sunu2-soru

arge-toplantı-ankara-sunu3

arge-toplantı-ankara-sunu3-soru1

arge-toplantı-ankara-sunu4

arge-toplantı-ankara-sunu5