TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü coşkuyla kutlandı

11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü coşkuyla kutlandı

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 8.si düzenlenen 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü coşku ile kutlandı.

***

Bu yıl ki ana teması ‘’ Geçmişten Günümüze Bitki Islahı’’ olarak belirlenen ve aynı konuda düzenlenen panelle bilimsel içeriği ile de dikkat çeken Bitki Islahçıları Gününde, Türkiye’de bitki ıslahına emek veren kişi ve kurumlar ile üniversite temsilcilerine ödül ve plaket verildi.

Ayrıca BİSAB ve TÜRKTOB tarafından düzenlenen ‘’ Milli Tarım Projesinde Nasıl Bir Bitki Islahı ve Tohumculuk Olmalıdır’’ konulu yarışmada dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.  

11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü’ne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Kamil Yılmaz, BİSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

***

11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Selami Yazar, katılımcılara BİSAB hakkında kısasa bilgi verdi ve Türkiye’de bitki ıslahının tarihçesini anlattı. 

  • BİSAB’ın en temel amaçlarından biri milli tohumculuk sektörünün gelişmesidir

BİSAB Yönetim Kurulu Üyesi Selami Yazar, özetle şöyle konuştu; ‘’ 2000’li yıllardan itibaren özel sektör kurumları kendi ıslah programlarını yürütmeye başladı. BİSAB, 2017 yılı itibariyle üye sayısını 231’e çıkardı. Bu bizim için çok sevindirici bir rakamdır. BİSAB’ın en temel amaçlarından biri milli tohumculuk sektörünün gelişmesidir. Bizim milli tohumculuktan anladığımız, ülkemiz topraklarına düşen her tohumun Türk bitki ıslahçıları tarafından geliştirilmesi ve ülkemizin dünyanın tohumculuk üssü olmasıdır. ‘’

Yazar, özel sektör, kamu ve üniversite iş birliğinin bu amaca ulaşılması için en büyük gerekliliklerden biri olduğunu ve sektörün yetişmiş ıslahçıya ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Üniversitelerin bitki ıslahı ile ilgili derslere daha çok yer vermesi gerektiğini aktaran Yazar, BİSAB’ın en önemli faaliyetlerinden birinin de ıslahın önemini ulusal ve uluslararası platformlarda ve basında dile getirmek olduğunu söyledi.

BİSAB’ın kuruluşundan beri, 11 Mayıs gününü Bitki Islahçıları Günü olarak kutladıklarını hatırlatan BİSAB Yönetim Kurulu Üyesi Selami Yazar, ‘’ Bitki Islahçıları Günü ile bu konuda kamuoyunda bir farkındalık yaratmak istedik. Gerçek bilgileri paylaşmak istedik.  Her yıl farklı bir konu ile düzenlediğimiz Bitki Islahçıları Günümüzün bu seneki ana temasını ‘’ Geçmişten Günümüze Bitki Islahı’’ olarak belirledik’’ dedi.

***

  • Bilimsel teknolojiler verim ve kaliteyi arttırdı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ise, dünyada bitki ıslahında son 40 yılda gen teknolojilerinde çok önemli gelişmeler olduğunu ve Türkiye’nin de bu gelişmelerden payını aldığını vurgulayarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; ‘’ İnsanoğlu dünya kurulduğundan bu yana karnını doyurmak için ıslah yapıyor. Ama bilimsel teknolojilerin, moleküler tekniklerin veya klasik ıslah yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar 200-300 yıl önce başladı. Tohumculuk sektörünün endüstri haline gelmesinden sonra, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için yeni ve teknolojik yöntemler yaygınlaşmaya başladı.  Bu çalışmaların sonucunda mısırda ve pamukta 5 kat, buğdayda 3 kat gibi daha pek çok örneğini verebileceğimiz şekilde verim ve kalite artışları yakalanmıştır. Ayrıca bu yeni çeşitler hastalık ve zararlılara dayanıklı hale gelmiştir.

  • Uluslararası kurumlar tohumculuğa güç kattı

Bu çalışmalar 1900’lü yıllardan itibaren uluslararası organizasyonların kurulmasına da neden olmuştur. Uluslararası Tohum Test Birliğinin, Uluslararası Tohum Federasyonunun, OECD’nin Tohum Şemasının, UPOV’un kurulması dünyada tohumculuğun sistemli şekilde bir sektör haline gelmesine büyük katkılarda bulunmuştur.

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken ülkemizde de 1800’lü yılların sonunda başlayıp, cumhuriyet ile birlikte daha planlı ve programlı hale gelmiştir. Araştırma Enstitülerinin kurulması bu gelişmenin en önemli sonuçlarından biridir.

1963 yılında yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye’de sertifikalı tohum kavramı, tohum üretimi, ıslah çalışmaları, tescil, sertifikasyon ve piyasa denetimi kavramları konuşulmaya başlandı.

Kamu ağırlıklı bu çalışmalar 1980’li yıllara kadar devam etti. Dünya’da esen serbest piyasa ekonomisi rüzgarı sonucunda Türkiye’de de 1983 yılından itibaren özel sektör ağırlıklı bir yapı kurulmaya başladı. Tohumluk fiyatları, ihracat ve ithalat serbest bırakıldı. Özek sektör yatırımları teşvik edildi.

  • Türkiye’de özel sektör her açıdan büyüyor

2000’li yılların başında 15-20 olan özel sektör tohumculuk şirketlerinin sayısı bugün 791’e ulaştı. 2006 yılında yayınlanan Tohumculuk Kanunu ile birlikte kurulan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve bağlı yedi Alt Birlik ile sektör yapılandı. Bugün TÜRKTOB’un 37 bin üyesi var.   

Gelinen noktada sertifikalı tohum üretimi 2002 yılında 145 bin tondu. 2009 yılında 385 bin tonu aşan üretim, 2013’te 743 bin tona, 2015 te ise 896 bin tona ulaştı. 2016 yılında ise 957 bin 925 ton üretim yapıldı.

  • Türkiye tohumculukta kendine yeterlidir

Tohumculukta en çok tartışılan konulardan biri de dış ticarettir. Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile kendine yeterli bir tarımsal ürün arzını rahatlıkla sağlayacak alt yapı ve üretim sistemine sahiptir.

Tüm bunlar ıslahçılarımız sayesinde olmuştur. Özel ve kamudaki yatırımlar sayesinde dışa bağımlılığımız azaltılmıştır. Tohumda 2004 yılında 35 milyon dolarlık bir ihracat yapıyorduk, 2015 yılında bu rakam 115 milyon dolar oldu. 2016 yılına baktığımız zaman ihracatımızın 153.5 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Bu miktar 2004 yılına göre % 436,  2015 yılına göre % 49.4 oranlarında artış anlamına gelmektedir. 

Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri ve fidan ihracatının da eklendiğimizde 2016 yılında 262 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

2015 yılında % 70 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2016 yılında % 89’a çıkmıştır. Bunu diğer sektörlerde görmemiz mümkün değildir. Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen üretim be kullanım destekleri ile AR-GE’ye verilen desteklerin 10 kat artması bu gelişmelerin en önemli nedenlerinden biridir.

Tam bu noktada, 3 Mayıs’ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gıda ve Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyonda Kamu-Özel Sektör Buluşması" etkinliğinden de kısasa söz etmek istiyorum. Bu etkinlikte kamunun AR-GE’de ki tüm uzman insan kaynağının, bilgi birikiminin ve kurumsal kapasitesinin özel sektörün ve üniversitelerin kullanımına  açıldığı kamuoyuna açıklandı. Bu imkanları tohumculuk sektörü olarak en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir.    

Türkiye bitki ıslahı ve AR-GE noktasında 2004 yılında Bitki Islahçı Hakları Yasasını çıkardı. Bu yasa kapsamında özellikle kamuda çalışan ıslahçılarımız geliştirdikleri yeni çeşitlerden ticarete konu olması şartıyla maddi destek almaya başladı.

Ben her zaman şunu söylüyorum; ‘Gücünü AR-GE’den almayan hiçbir sektör sürdürülebilirliği sağlayamaz. Bunun için bu işi yapanlara önem vereceğiz. Hep birlikte Milli Tarım Projesi içinde ülkemizin ihtiyacı olan tohumlukları ülkemizde üretmeye gayret göstereceğiz.

Bitki Islahçıları Günümüzü kutluyorum, ödül alacak kişi, kurum ve öğrencilerimizi kutluyorum, panelimizin Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum.’’   

***

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Seydi Ahmet Bağcı, Prof. Dr. Fahri Altay ve Dr. Ercan Özkaynak’ın katıldıkları ‘’ Geçmişten Günümüze Bitki Islahı’’ konulu panel düzenlendi. 

***

Kutlama programının açılışında konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü’ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aynı zamanda Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Dekanı olan Rektör Taş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

 “İnsanın yerleşik hayata geçmesiyle bir bilim haline gelen bitki ve hayvan ıslahı bugün 7 milyarı bulan dünya nüfusuna yeterli gıdayı sağlayabilen büyük bir akademik alan haline geldi. Bu akademik alan hızla değişen dünyanın, küresel iklim değişikliği gibi yeni sorunlarına karşın gerekli bilgi ve donanımı üretebilmekte ve hayata geçirebilmekte. Yine ülkemize baktığımızda ıslah çalışmaları 80 Milyon nüfusumuza gerekli besin maddelerini sağlayabilmekte ve ekonomik anlamda da önemli bir girdi oluşturmaktadır. Bu vesileyle bu çok önemli bilim alanında hizmet veren ıslahçı araştırmacıların bilim dünyasına yaptıkları katkı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu program vesilesiyle üniversitemize teşrif eden Sayın Müsteşarımıza, Bitki Islahçıları Alt Birliğinin değerli yöneticilerine, Türkiye Tohumcular Birliğine ve değerli panelistlere çok teşekkür ediyorum. 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günümüz kutlu olsun.”

***

Törene katılan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, köklü bir medeniyetin mensupları olarak sahip olduğumuz doğal tohum zenginliğini koruyup bir yandan da gelişen genetik bilimiyle harmanlayarak kendimize özgü tohumları oluşturmamız gerektiğini söyledi. Bilecik’te böyle bir toplantının yapılmasının kendisini son derece memnun ettiğini ve gururlandırdığını ifade eden Yağcı şöyle konuştu:

Millet olarak köklü bir medeniyetin temsilcisi olan bizler, bitki ıslahı konusunda çok daha hassas davranmalıyız. Geleneksel türlerimizin tohumlarına, eski tatlarını koruyacak şekilde ulaşıp, bunlardan ilham alarak kendimize özgü, medeniyetimizin unsurlarını taşıyan bitki türlerinin gelişimini gerçekleştirmeliyiz. Medeniyet olarak artık biz gelecek yüzyıllarımızı planlayan bir yapıya sahibiz. 2023, 2053 ve 2071 planlarımız çerçevesinde milletimizin, devletimizin daha sağlıklı yarınlara yürüyebilmesi için kendimize özgü tohumların üretilip kullanıldığı bir geleceğin olmasını canı gönülden temenni ediyorum.”

***

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak ise konuşmasında AR-GE’nin önemine vurgu yaptı. Koçak konuşmasında özetle şunları söyledi:

“AR-GE bizim olmazsa olmazımız. Eğer bilgi, teknoloji üreteceksek ve bu alanda söz sahibi olup rekabet edeceksek, üretimimizi sürdürülebilir kılacaksak, mutlak AR-GE’ye ihtiyacımız var. Islaha ihtiyacımız var. Islah, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, bilgi, teknoloji ve tecrübe gerektiriyor. Buna ilaveten, kişisel olarak da fedakârlık, sabır, gayret ve çok çalışmayı gerektiriyor. AR-GE’yle ilgili Bakanlığımız, özel sektör için çok önemli bir fırsat sunuyor. Sahip olduğu bütün teknolojik ve personel altyapısını özel sektörümüzün hizmetine sunuyor. Bakanlığımız bünyesinde çalışan uzmanlardan faydalanma şansınız var. Bütün enstitülerimizden yararlanma imkânınız var. Bakanlığımız özel sektöre imkân tanımak için bu uygulamayı başlatmış durumda. Bu imkanları kullanalım. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunalım.”

***

Panelin sonunda, Milli Tarım Projesi kapsamında Nasıl bir bitki ıslahı ve tohumculuk olmalıdır? konulu yarışmada dereceye giren üniversite öğrencilerine ödül verildi. Yarışmada birinciliği Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi İbrahim Çap, ikinciliği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Ali Özkul ve üçüncülüğü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencisi Süleyman Aslan alırken, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Ali Akın ve Sütçü İmam Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri Aynıgül Yılmaz ve Ahmet Sözeri teşvik ödülü almaya hak kazandı.

Programda ayrıca Türk bitki ıslahı ve tohumculuğa yaptıkları katkılarından dolayı Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. AŞ. adına Dr. Ercan Özkaynak’a,  May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş. adına Marka Müdürü Sercan Şenol ve Satış Müdürü Abdullah Taylan’a ve Olgunlar Tarım Enerji Ürt. Tic. Paz. Ltd. Şti.’den aynı zamanda TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Miktat Olgun’a teşekkür plaketi verildi.

Aynı kapsamda şahıs olarak, Prof. Dr.Yalçın Kaya, Dr. Ercan Özkaynak ve Tuncay Çetinel’de plaketle ödüllendirildi.

11mayıs-ıslahcılar-selami-yazar

11mayıs-ıslahcılar-başkan-kürsü

11mayıs-ıslahcılar-belediye-başkanı

11mayıs-ıslahcılar-rektör

11mayıs-ıslahcılar-müsteşar-yrd

11mayıs-ıslahcılar-bağcı

11mayıs-ıslahcılar-istiklal-marşı-(1)

11mayıs-ıslahcılar-miktat-olgun

11mayıs-ıslahcılar-panel

11mayıs-ıslahcılar-başkan-ödül-1

11mayıs-ıslahcılar-başkan-ödül-2

11mayıs-ıslahcılar-başkan-ödül-3

11mayıs-ıslahcılar-toplu