Görevimiz

Tüketici tercihli, kalite odaklı, yenilikçi, rekabet gücü yüksek, etkin ve sürdürülebilir bir tohumluk tedarik sisteminin oluşturulması,

Özel girişim, serbest ticaret ve etik davranışı esas alan adil ve rekabetçi bir iş ortamının yaratılması,

Üyelerinin uluslararası alanda tanıtım ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulması,

Üyeler arasındaki eşitliği esas alarak Birlik faaliyetlerinde aktif katılım ve dayanışmanın sağlanması.