Etiket Fiyatları

02.01.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN

Tohum Dikme, Yapıştırma ve Kesme Etiket Ücreti (Etiket Başına)

1,64 TL (bir lira altmış dört kuruş)

              

Tohum Küçük Ambalajlı Etiket Ücreti (Etiket Başına)   

1,256 Krş (bir lira yirmibeş, altı  kuruş)
 

Etiket talebinden alınacak en az ücret (Talep Formu Başına)

122,60 TL (yüz yirmi iki lira altmış kuruş)