Etiket Fiyatları

03.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN

Tohum Dikme, Yapıştırma ve Kesme Etiket Ücreti (Etiket Başına)

0,94 TL (doksan dört kuruş)

              

Tohum Küçük Ambalajlı Etiket Ücreti (Etiket Başına)   

0,718 TL (yetmişbir, sekiz  kuruş)
 

Etiket talebinden alınacak en az ücret (Talep Formu Başına)

70,06 TL (yetmiş lira altı kuruş)