TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

HALK SAĞLIĞINI VE DIŞ TİCARETİ RİSKE ATMAYIN

HALK SAĞLIĞINI VE DIŞ TİCARETİ RİSKE ATMAYIN

Aldığımız bilgilere göre İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğünün kullandığı yaklaşık 10 dekarın içinde bulunduğu arazi bir vakfa devredilmiş ve vakfın üniversitesinin bu araziyi kullanacağı gerekçesiyle Müdürlüğün burayı acil olarak boşaltması istenmiştir. 
Müdürlüğe yeni tahsis edilen arazide henüz inşaat başlamamış olduğundan geçici olarak bir alana taşınmasının planlandığı anlaşılmaktadır. Bu alanda hizmet alt yapısının olmaması en az 2-3 ay hizmet verilemeyeceği  yani İstanbul gümrüklerinden tarım ticaretinin yapılamayacağı anlamına gelmektedir.
Ayrıca taşıma sırasındaki birçok alet ekipmanın zarar görmesi ve taşıma maliyeti söz konusudur.
İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğünün laboratuvarı şuan ülkemizde en gelişmiş ve son teknolojiyle donatılmış tek laboratuvardır. Bu laboratuvarın oluşturulmasında hem kamu hem de özel sektör yatırım yapmıştır. 
Ülkemiz için bir prestij kaynağı olan bu laboratuvarın bu şekilde taşınması ve zarar görmesi bizleri vicdani olarak da rahatsız etmektedir.
Bu kurum tohumculuk sektörü açısından oldukça önem taşımaktadır. 
Şöyle ki; tohumluk (tohum, fidan, fide ve süs bitkileri) ithalat ve ihracatında bitki koruma analiz ve kontrol işlemlerinin yaklaşık %80'i bu kurum tarafından yapılmaktadır. Bu kurumun çok kısa bir süre bile hizmet veremeyecek olması sektörümüzü çok olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Kaldı ki; 2-3 ay gibi bir süre bile sektörümüzde büyük mağduriyetlere sebep olacaktır. 
Bu nedenle; mümkünse Müdürlüğün bulunduğu 10 dekarlık alanın Müdürlüğe geri tahsis edilmesi uygun olacaktır. 
Eğer bu mümkün değilse yeni tahsis edilen alanda kendi inşaatlarını ve alt yapısını oluşturuncaya kadar (1-1.5 yıl) olduğu yerde hizmet vermesinin sağlanması gerekmektedir.
Bu iki alternatifte mümkün olmuyorsa hiç olmazsa gösterilen geçici yere peyderpey taşınması ve altyapısını oluşturarak hizmetin fazla aksatılmadan yürütülmesi için en az 3 ay zaman verilmesi şarttır.
Savaş AKCAN
Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu A.
Başkan