TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Türkiye Tohumcular Birliği olarak insan kaynakları politikamızın amacı:Ülke tohumculuğunun her alanda ilerlemesini sağlamak ve bu çerçevede çalışanlarımıza yeni projeler üretmeleri konusunda destek olmak, Topluma ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak, Birlik görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilecek çalışanlarımıza eşit fırsatlar vermek, Tohumluk üretiminde bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin esas alınarak, bu esasları yakından takip edecek personelin yetiştirilmesidir.