TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TEBLİĞLER

2004 Yılında Sertı̇fı̇kalı Buğday Ve Arpa Tohumluğu Desteğı̇ Ödenmesı̇ne İlı̇şkı̇n Uygulama Teblı̇ğı̇ 2004-26
2022 Yılında Uygulanacak Gübre Ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar
5553 Sayılı Tohumculuk Kanununa Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ  2007-33
Bı̇tkı̇ Pasaportu Sı̇stemı̇ Ve Operatörlerı̇n Kayıt Altına Alınması Hakkında
Bı̇tkı̇sel Üretı̇mle İlı̇şkı̇lı̇ Olarak, Doğrudan Gelı̇r Desteğı̇ Ödemesı̇ Yapılmasına İlı̇şkı̇n Teblı̇ğ 2005-21
Bitki Pasaportu Sistemi Ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik Talimatı
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasina Dair Tebliğ 2017-39
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasina Dair Tebliğ No.2018-17
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasina Dair Tebliğ No.2019-46
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasina Dair Tebliğ No.2020-31
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasina Dair Tebliğ No.2021-40
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 2021-40
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesı̇ Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesı̇ Hakkında Teblı̇ğ 2011-9
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ 2016-37
Maliye Bakanlığının Vergilerde Ar-Ge İndirimi
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Açıklama
Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi Açıklama 2022
Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi Açıklama
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Düşük Faizli Yatırım Tebliği  2020-4
Tarım Ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabı̇ Ürünlerı̇n İthalat Denetı̇mı̇ Teblı̇ğı̇ (Ürün Güvenlı̇ğı̇ Ve Denetı̇mı̇  2021-5
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Sayı 30001
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Sayı 30362
Ticaret Bakanlığı Tebliği (Tarım Ve Orman Bakanlığının İthalat Denetı̇mı̇ Teblı̇ğı̇)( (2021-5)