PERSONEL ALIM İLANI

 

 

PERSONEL ALIM İLANI

 Birliğimizde görevlendirilmek üzere mülakat sınavı ile bir teknik personel (ziraat mühendisi) alınacaktır. Müracaatların 30 Nisan 2024 saat: 17.00’ ye kadar Türkiye Tohumcular Birliği’ne (Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. 1271 Sk. No:21 Libra Kule K:1 Çankaya/ANKARA) posta veya şahsen elden yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

 

 Aranan Genel Şartlar

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
  3. Lisans mezunu olmak

 d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış  olmak yahut affa uğramış veya tescil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığına iştirak etmeden dolayı hüküm giymemiş olmak, 

 f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 g) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak,

 h) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

 ı) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

i) Birlikten bir defadan fazla istifa suretiyle ayrılmış olmamak,

j) Birlikten, daha önce, işine cezaen son verilmek suretiyle çıkartılmış olmamak.

 

Aranan Özel Şartlar

1) Ziraat fakültelerinin tercihen bitki veya ekonomi ile ilgili eğitim veren bölümlerden birinden mezun olmak,

2) Kamuda ve/veya özel sektörde, Birlik ve Alt Birliklerde veya Birliğin faaliyeti ile ilgili konularda en az 5 yıl çalışmış olmak,

3) Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek,

4) Tohumculuk konusunda tecrübe sahibi olmak, AR-GE’yi bilmek, mevzuata hakim olmak,

4) Kurum  tarafından yapılacak mülâkat  sınavında başarılı olmak,

 

 Müracaatta İstenen Belgeler

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Diploma sureti (noter onaylı)
  3. Deneyimi ile ilgili belge/belgeler (çalıştığı yerden alınacak referans yazısı/yazıları)
  4. Lisan belgesi
  5. Özgeçmiş
  6. Dilekçe

Müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, mülakat sınavına tabi tutulacaklardır. Mülakat sınavı yapılacak yer, tarih ve saat daha sonra bildirilecektir.

 

 

Benzer İçerikler