TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

STRATEJİK PLAN

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ RAPORU / İndirmek için tıklayınız.

Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi kamuoyuna açıklandı

tusside-kapanıs-toplantısı-toplu-6401

Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK / Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) katkılarıyla 18 ay önce başlattığı ‘’Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’’ tamamlandı ve projenin sonuçları kamuoyuna açıklandı.

16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi Kapanış ve Sonuç Tanıtım Toplantısına TÜRKTOB ve bağlı Alt Birliklerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve TÜBİTAK – TÜSSİDE’nin üst düzey temsilcileriyle çok sayıda akademisyen ve basın mensubu katıldı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nde tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak ve yenilikçilik perspektifiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerin yükseltilerek, yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanmayı  amaçladıklarını söyledi.

-         Temeli Sağlam Stratejiler Oluşturduk

‘’Bu proje ile tohumculuk sektöründe tüm paydaşlarda farkındalık oluşturarak temeli sağlam stratejiler oluşturulması, sektörün değer zincirinde yer alan üreticiler, araştırmacılar, girişimciler, sanayiciler, dağıtıcılar, yetiştiriciler, destek sağlayan kurumlar, üniversiteler, birlikler gibi üretici örgütlerini de içeren yapının Türkiye Tohumcular Birliği öncülüğünde örgütlenmesi ve rekabetçiliğin arttırılması hedeflendi’’ şeklinde konuşan TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, " 1 buçuk yıl boyunca TÜRKTOB’a bağlı olan 7 Alt Birliğimiz, üniversitelerimizden akademisyenlerimiz ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanların katkılarıyla yoğun çalışmalar, toplantılar yaptık. TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin katkıları ile bilimsel temele dayanarak sektörümüzün önce en net fotoğrafını çektik, daha sonrada yol haritamızı belirledik." dedi.

-         Yeni Yol Haritamızla Güncellediğimiz Amaçlarımıza Daha Çabuk Ulaşacağız

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, tohumculuk sektörü olarak 3-4 yıl önce, 2023'te 1 milyon tonluk sertifikalı tohum üretimi hedeflediklerini, bu hedefe 2016'da yaklaştıklarını belirterek, "Milli Tarım Projesinin ve yeni Ulusal Strateji Planımızın uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi 2023 yılı için 1,5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmak üzere belirledik." ifadelerini kullandı.  

Yılmaz, Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi sonucunda ortaya konulan yeni yol haritasına ilişkin ise özetle şöyle konuştu:

"Birliklerin ve üyelerin kurumsal kapasitelerinin yükseltilmesi, kaliteli ve yeterli sertifikalı tohumluk üretiminin sağlanması, AR-GE altyapısının geliştirilmesi, markalaşmaya önem verilmesi, ihracat imkanlarının geliştirilmesi, rekabetçiliğin artırılması, kayıt dışılığın önlenerek haksız rekabetin giderilmesi, bütün bunların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yol haritamızın ana unsurlarını oluşturmaktadır."

***

Konuşmasının devamında tohumculuk sektöründeki son rakamlara da değinen TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, ‘’Sertifikalı tohum üretimi 2002 yılında 145 bin tondu. 2009 yılında 385 bin tonu aşan üretim, 2013’te 743 bin tona, 2015 te ise 896 bin tona ulaştı. 2016 yılında ise 957 bin 925 ton üretim yapıldı.

Son zamanlarda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen yeni ve üstün nitelikli yerli çeşitler üretime alındı. Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen fide, fidan ve süs bitkileri üretimlerimiz de arttı.

Bugün Türkiye’de 4 milyar adet fide, 138.2 milyon adet fidan, 1,5 milyar adet süs bitkisi üretilmektedir. Bu rakamlar 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında fide üretiminde %300, fidan üretiminde %50 artış demektir

Türkiye Tohumcular Birliği olarak, 2023 yılı için bir milyon tonluk sertifikalı tohum üretimini hedeflemiştik.

Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen üretim ve kullanım destekleri, Birliğimizin ve Alt Birliklerimizin kurumsal yapısını tamamlamasıyla oluşan sektör birlikteliği, özel sektörün AR-GE ve diğer yatırımları, sektörün bölgede ve dünyada uluslararası rekabet gücünün artması,  umduğumuzdan daha hızlı sonuçlar verdi. Hedefimize çabuk ulaştık. 

Milli Tarım Projesinin ve yeni Ulusal Strateji Planımızın uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi güncellemek zorundayız.

Yeni hedefimiz kısa vadede 1.5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmaktır. Fide, fidan ve süs bitkileri üretimlerinde de aynı üretim artış oranlarını devam ettirmektir’’ dedi.

Hedefe çabuk ulaştıklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: 

"Biz sektör olarak 3-4 yıl önce, 2023 yılında 1 milyon tonluk sertifikalı tohum üretimi hedeflerken, buna 2016 yılında yaklaştık. Milli Tarım Projesinin ve yeni Ulusal Strateji Planımızın uygulanmaya başlamasıyla birlikte şimdi hedefimizi 2023 yılı için 1,5 milyon ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle, topraklarımızla buluşturmak üzere belirledik.

-         Türkiye Tohum Üretiminde Kendine Yeterlidir

Tohumculukta en çok tartışılan konulardan biri de dış ticarettir. Türkiye bugün tohum ithalatından vazgeçse bile kendine yeterli bir tarımsal ürün arzını rahatlıkla sağlayacak konumda. Zaten miktar olarak ihracatımız ithalatımızdan fazladır.

2004 yılında 35 milyon dolarlık bir ihracat yapıyorduk, 2015'te bu rakam 115 milyon dolar oldu. 2016 yılına baktığımız zaman ihracatımızın 153 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Tohumculuk sektörü içinde değerlendirilen süs bitkileri ve fidan ihracatının da eklenmesiyle 262 milyon dolarlık bir ihracatımız olmuş. İhracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 89’a ulaşmıştır. Türkiye tohumculuk sektörü bugün 70’ten fazla ülkeye tohum ihraç etmektedir. Burada özel sektörün pazarlama yeteneğini de gözden kaçırmamak gerekir."

-         Yeni Stratejiler Uygulanması Önemli

TÜSSİDE Yönetim Kurulu Başkanı Tezer Battal ise, tüm alt birliklerin eylem planlarını sıkı takip etmeleri, tohumculuk sektörünün rekabet gücünü artırmak için tanımlanan stratejik eylemleri hayata doğru şekilde aktarmaları gerektiğini belirterek, tanımlanan stratejilerin uygulanmasının, doğru stratejileri tanımlamak kadar önemli olduğunu kaydetti. 

-         Bilim ve Teknoloji Ne Kadar Gelişirse Gelişsin İnsanoğlu Metal Yiyip İçemeyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut Akdamar ise tarımın öneminin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığını belirtti. 

Bu önemin insanoğlunun beslenme ve hayatını idame ettirmesinin tamamen tarım ve gıdaya bağlı olmasından kaynaklandığını ifade eden Akdamar, "Bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanoğlu metal yiyip, metal içemeyecek, mutlaka tarımsal kaynaklı gıda tüketmek durumunda bulunuyor." yorumunu yaptı.

-         Bakanlık Olarak Projeyi Çok Önemsiyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mesut Akdamar, Bakanlık tarım ve tohumculuk sektörüne verdikleri destekleri anlattı. Akdamar, TÜRKTOB’un TÜBİTAK – TÜSSİDE’nin katkılarıyla gerçekleştirdiği Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’ni çok önemsediklerini ve katkı verdiklerini ifade etti.

***

Konuşmaların ardından proje sunumlarına geçildi. TÜSSİDE’nin sunumu Uzman Araştırmacı Ayşe Kandemir, TÜRKTOB ve diğer Alt Birliklerin Ortak sunumunu ise TÜRKTOB Genel Sekreteri Dr. Muhteşem Torun yaptı. 

TÜRKTOB SUNU

TÜSSİDE SUNU

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında '' Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi'' imzalandı.

MZA25112015

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer: 

- ''Bu proje ile Türk tohumculuk sektöründe yenilikçilik perspektifiyle; üretim, verimlilik ve ihracat daha da artacak''

-  '' Proje ülkemizin rekabet gücünü artıracak ve Türkiye bölgesinde lider ülke olacak'' 

***

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında  25.11.2015 tarihinde İstanbul'da ''Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi'' imzalandı. 

Proje açılış toplantısında konuşan TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer, 2006 yılında yayınlanan Tohumculuk Kanunu ile kurulan Türkiye Tohumcular Birliği ve alt birliklerin Türk tohumculuk sektörüne büyük hizmetler vermeye devam ettiğini söyledi.

TÜBİTAK - TÜSSİDE ile  birlikte yapılacak  ''Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi'' ile son yıllarda büyük bir ivme ile her alanda büyüyen tohumculuk sektörünün artık daha etkin strateji ve politikalarla yoluna devam etmesi gerektiğini kaydeden TÜRKTOB Başkanı Gençer: '' Bu proje ile Türk tohumculuk sektöründe yenilikçilik perspektifiyle; üretim, verimlilik , ihracat ve  ülkemizin rekabet gücünü artacak , Türkiye bölgesinde lider ülke olacak'' şeklinde konuştu.

***

İstanbul'da gerçekleşen proje açılış toplantısı TÜRKTOB Genel Sekreteri Dr. Muhteşem Torun ve TÜSSİDE'den  Uzman Araştırmacı Yasemin Bülbül'ün sunumları ile devam etti. 

Ardından projenin tanımı, stratejik yönetim, mevcut durumunun analizi, tohumculuk sektörü ulusal stratejisinin oluşturulması başlıklarından oluşan uygulamaların detayları tartışıldı.  

TÜRKTOB Başkanı Yıldıray Gençer ve TÜSSİDE  Başkanı ve Müdürü Tezer Battal tarafından imzalanan ''Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi'' kapsamında 15 ay boyunca çalıştaylar, derinlemesine görüşmeler, paydaşlarla anket çalışmaları, modelleme faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı çalışma ziyaretleri, rekabetçilik ve ihtiyaç analizleri yapılacak. 

''Tohumculuk Sektörü Ulusal Stratejisi'' son haline getirildikten sonra  tüm paydaşlara ve kamuoyuna duyurulacak. 

***  

Toplantıda, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Başkanı Gürsel Tanrıver, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Astar, Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Başkan Yardımcısı Gürbüz Candan, Fide Üreticileri Alt Birliği ( FiDEBİRLİK)  Başkan Yardımcısı Kemal Ersoy, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Başkan Yardımcısı Yusuf Demir, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yılmaz, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dölek, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Üstün,Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Havva İlbağı, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kayıhan Korkut, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Uzun,TÜBİTAK - TÜSSİDE Danışmanı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Atilla Arıcıoğlu, TÜBİTAK - TÜSSİDE'den  Araştırmacı Nurefşan Gül, BİSAB Genel Sekreteri Mustafa Akın, FÜAB Genel Sekreteri Handan Büyükdemirci, FiDEBİRLİK Genel Sekreteri Kamil Yelboğa, SÜSBİR Genel Sekreteri Hatice Ünal, TODAB Genel Sekreteri Mustafa Doğan, TYAB Genel Sekreteri İbrahim Küçük ve TÜRKTOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülay Çalışkan hazır bulundu.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesinin imzalanmasının ardından ilk koordinasyon toplantısı 26-27-28 Ocak 2016 tarihlerinde Gebze’de yapıldı.

Toplantıya TÜRKTOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dr. Vehbi Eser, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Astar ve TÜSSİDE Başkanı Tezer Battal’ın yanı sıra TÜRKTOB ve Alt Birliklerin yöneticileri katıldı.

Koordinasyon toplantısında ilk olarak TÜSSİDE tarafından proje faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ardından TÜRKTOB ve Alt Birliklerin ayrı ayrı sunumları gerçekleştirildi. 

Koordinasyon toplantıları periyodik olarak devam edecek. 

TUBİTAK - TÜSSİDE tarafından SÜSBİR Çalıştayı gerçekleştirildi

Ulusal Tohumculuk Stratejik Plan Hazırlama Projesi kapsamında TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından 22 Mart 2016 tarihinde Kocaeli/Gebze’de SÜSBİR Çalıştayı gerçekleştirildi.

susbir-calistayi-tssüide

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)  ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Ensititüsü  (TÜSSİDE) arasında gerçekleşen işbirliği aracılığıyla tohumculuk sektöründe uygulanacak etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak ve yenilikçilik perspektfiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerin artırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması ve ülke olarak önemli bir ülke haline gelinmesi amacıyla Ulusal Tohumculuk Stratejik Plan Hazırlama Projesi kapsamında TÜSSİDE tarafından 22 Mart 2016 tarihinde  Kocaeli/Gebze’de SÜSBİR Çalıştayı  gerçekleştirildi.

TUBİTAK - TÜSSİDE tarafından BİSAB Çalıştayı gerçekleştirildi

bisab-calistayi-tusside

Ulusal Tohumculuk Stratejik Plan Hazırlama Projesi kapsamında TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından 21 Mart 2016 tarihinde Kocaeli/Gebze’de BİSAB Çalıştayı gerçekleştirildi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB)  ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Ensititüsü  (TÜSSİDE) arasında gerçekleşen işbirliği aracılığıyla tohumculuk sektöründe uygulanacak etkin stratejiler ve politikalar ile farkındalık oluşturmak ve yenilikçilik perspektfiyle; üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının ve katma değerin artırılarak yerel kalkınmanın ve tohumculuk sektöründe ülkemizin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması ve ülke olarak önemli bir ülke haline gelinmesi amacıyla Ulusal Tohumculuk Stratejik Plan Hazırlama Projesi kapsamında TÜSSİDE tarafından 21 Mart 2016 tarihinde  Kocaeli/Gebze’de BİSAB Çalıştayı  gerçekleştirildi.

TÜRKTOB’DAN BİR İLK DAHA; AR-GE ÇALIŞTAYI

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından düzenlenen Tohumculukta Araştırma –Geliştirme (Ar-Ge) Çalıştayı’nda konunun tüm paydaşları bir araya geldi. Mevcut durum, sorun ve çözüm önerileri biz havuzda toplandı.

turktobdan-ar-ge-calistayi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından düzenlenen Tohumculukta Araştırma –Geliştirme (Ar-Ge) Çalıştayı’nda konunun tüm paydaşları bir araya geldi. Mevcut durum, sorun ve çözüm önerileri biz havuzda toplandı. 

****

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 26-27 Mart tarihlerinde Ankara’da Tohumculukta Araştırma - Geliştirme (Ar-Ge) Çalıştayı düzenledi. 

Moderatörlüğünü TÜBİTAK – Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) yaptığı çalıştaya, TÜRKTOB ve Alt Birlik Temsilcileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.       

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer, tohumculuk sektöründe Ar-Ge’nin ‘olmazsa olmaz’ bir faaliyet alanı olduğunu ve çalıştayın Ulusal Tohumculuk Sektörü Stratejik Planı’nın en önemli ayaklarından biri olacağını kaydeden Gençer, "45 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan dünya tohumculuk sektöründen daha fazla pay alabilmenin en önemli yolu Ar-Ge çalışmaları sonucu yeni bitki çeşitlerinin üretime sokulmasıdır’’ ifadelerini kullandı.

‘’Ar-Ge’de neredeyiz ve nerede olmalıyız, Ar-Ge politikamız ne olmalı? ’’ sorularının cevaplarını aramak için bir araya gelindiğini söyleyen TÜRKTOB Başkanı Gençer, ‘’Çalıştayın sonuçları hem Ulusal Tohumculuk Sektörü Stratejik Planı’nın omurgası olacak hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile paylaşılacak’’ şeklinde konuştu.         

***

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Osman Sarı da,sadece Ar-Ge başlığı ile bir çalıştay yapılmasının sektör için çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Ar-Ge’nin gıda güvenliği ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için çok önemli olduğunu, son yıllarda GSYH’dan Ar-Ge’ye ayrılan payın binde 3 seviyelerinde yüzde 1’e çıktığını hatta geçtiğini hatırlatan Dr. Ali Osman Sarı 1925 yılında Tarım Bakanlığı tarafından kurulan ilk ıslah istasyonundan bu yana çok yol alındığını, 2004 yılında yürürlüğe giren Islahçı Hakları Kanunu ile 2006 yılında yürürlüğe giren Tohumculuk Kanunu’nun adeta bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.  

Bakanlığın teşvik ve destekleme politikasıyla, sertifikalı tohum kullanımının ve özellikle tarla bitkilerinde tescil ettirilen çeşit sayının arttığını, buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi bitkilerde sağlanan verim artışlarının sevindirici olduğunu vurgulayan Dr.Sarı, kamu – özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi için atılan adımları anlattı.

Bu güne kadar, 30 araştırma enstitüsünde 138 özel kurum ve sivil toplum örgütüyle, 195 Ar-Ge projesinin yürütüldüğünü hatırlatan TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Sarı, başvuruları ocak ayında başlayan 1 nisan tarihinde kapanacak olan Ar-Ge destekleri hakkında da şunları söyledi; ‘’  Bu desteklerden üniversiteler, STK’lar ve özel sektör kuruluşları yararlanabiliyor. Biz şimdiye kadar 292 proje destekledik ve hali hazırda destekliyoruz. Yaklaşık 50 milyon Tl kaynak ayırdık. Ancak bu projelerde özel sektörün payı yüzde 20. Biz daha fazla olmasını istiyoruz, kışlık sebzeler başta olmak üzere sebze tohumluğuna yönelik Ar-Ge çalışmalarının artması gerekiyor. ’’

***

Ar-Ge Çalıştayı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser’in sunumuyla devam etti.

Dr. Vehbi Eser sunumunda; tohumculuk sektörü açısından Ar-Ge ve Ar-Ge’nin amaçları konusunda bilgi tazeledi.

Yeni bilgi ve bulguların elde edilmesi, yeni yöntem ve ürün geliştirilmesi, yöntem ve ürün kalitesi ile standardın yükseltilmesi, yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi şeklinde özetlenen Ar-Ge’nin, amaçlarını da; sistemli çalışmayı kurumsallaştırmak, daha az kaynak ile daha hızlı iş yapmak, teknolojik rekabette üstünlük sağlamak, pazar payı oranını ve piyasada güvenirliliği artırmak ve işletme karını maksimize etmek şeklinde açıklayan Dr. Vehbi Eser, Ar-Ge yönetiminin zor olduğunu ve bilgi birikimi, uzmanlık ve sabır istediğini belirtti.

‘’Ar-Ge’ye yapılan harcamalar, kısa, orta ve uzun vadede geri dönebilir, belki de hiç dönmeyebilir, işin doğasında risk vardır, Ar-Ge’ye yaptığınız yatırımda risktir, yapmadığınız yatırımda risktir ’’ şeklinde konuşan Dr. Eser, tohumculukta araştırma geliştirme çalışmalarının basamak ve yöntemlerinden söz etti.

‘’ Bu ürün firma, kurum, Türkiye ve dünya için önemli bir ürün mü? ‘’ sorusunun işin ilk basamağını oluşturduğunu vurgulayan Dr. Vehbi Eser, bu sorunun cevabına göre diğer basamakların oluşturulabileceğine işaret etti.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve BİSAB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser sunumuna özetle şöyle devam etti; ‘’ Ar-Ge sistematik, amacı ve hedefi belli olan, organize, analitik bir çalışmadır. Ölçülebilir, sürekliliği olan, sade ve anlaşılır faaliyetelerdir. Ar-Ge’de başarılı olmanın koşulları; yönetimin bu işe inanması ve yeterli finansal kaynağı sağlamasıdır. Ardından en önemli unsur nitelik ve nicelik açısından yeterli personeldir.’’

Ar-Ge’ye yapılan yatırımların geri dönüşü için piyasa taleplerine uygun olarak çalışılması gerektiğinin altını çizen Dr. Vehbi Eser, ardından etkin bir tanıtım yapılmasının ve pazarlama yönteminin doğru kurgulanmasının şart olduğunu ifade etti.

Dünya tohumculuğu ile Türk tohumculuk sektörünü geniş bir perspektifte ve güncel rakamlarla değerlendiren Dr. Vehbi Eser, sektörün her kademede nitelikli insan kaynağına gereksinimi olduğunu kaydettikten sonra,  eğitim ve tanıtım çalışmaları,  iç ve dış pazar için yapılacak araştırmalar ve yeni pazarların oluşum stratejilerinin önemine değindi.

‘’Sadece devletten destek beklemeyeceğiz, sektör içi destekleme sitemini kurmalıyız’’ şeklinde konuşan Dr. Eser, yayın ve dökümantasyon çalışmalarının, bilgi ve teknolojiye erişim desteklerinin, bitki ıslahı konusunda doğrudan yardımlarınve sektörel iş birlilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

***

İki gün boyunca devam eden çalıştay, mevcut durum tespiti, öneri geliştirme ve detaylandırma oturumlarının ardından değerlendirme oturumu ile sona erdi.İTAK - TÜSSİDE tarafından SÜSBİR Çalıştayı gerçekleştirildi.