EK0N0MİK İŞ BİRLİĞİ ÜLKELERİ TOHUMCULAR BİRLİĞİ (ECOSA) 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

 

EK0N0MİK İŞ BİRLİĞİ ÜLKELERİ TOHUMCULAR BİRLİĞİ (ECOSA)

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

Türkiye Tohumcular Birliği

 (Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi, No.:21/1 Kat:1 Balgat, Çankaya ANKARA) 

 

28 Ekim 2023 Cumartesi Saat:10.00

(Çoğunluk sağlanamazsa 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 10.00)

 

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanının Oluşturulması ve  Divana Genel Kurul Tutanaklarını İmzalama Yetkisinin Verilmesi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Açılış Konuşmaları
 5. Gündemin Görüşülmesi ve Onaylanması
 6. 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ve İbra Edilmesi
 7. 2022 Yılı Mali Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve İbra Edilmesi
 8. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi ve İbra Edilmesi
 9. Üyelik Giriş Aidatları ve Yıllık Aidatların Görüşülmesi
 10. Bütçe Önerisinin Okunması, Görüşülerek Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim  Kuruluna Yetki Verilmesi
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış

Benzer İçerikler